Thom Beeld

Project in Zuid-Afrika - Regenboogproject

PROJECTGEGEVENS

  • Initiatief: Stichting Eye for Others
  • Start project: September 2016
  • Geplande uitvoering: December 2016
  • Bijdrage: € 2.000

Het Regenboogproject wordt gerealiseerd in Ritchie, dat in de Karoo ligt, het armste deel van Zuid-Afrika.

In dit project werken Nederlandse vrijwilligers samen met de gemeenschap van Ritchie, lokale en regionale organisaties om directe hulp te bieden de leefomstandigheden van de lokale bevolking te verbeteren.

Dit gebeurt door een leegstaand en vervallen schoolgebouw op te knappen (de Twee Rivieren School) tot een gemeenschapscentrum met verschillende voorzieningen dat zich op een terrein van 10 hectare bevindt.

Het project haalde de kranten en de opgeknapte school werd geopend door de ambassadeur van Zuid-Afrika, mevrouw Marisa Gerards. Sindsdien worden de opgeknapte ruimtes gebruikt voor de dagopvang van jonge kinderen die nog niet naar school gaan en die hier dagelijks twee maaltijden krijgen en kunnen spelen en leren. Een boer uit Ritchie heeft zich erop toegelegd met zijn busje elke ochtend de kinderen thuis op te halen, ze naar het centrum te brengen en ze in de middag weer thuis te brengen.

De kinderen in Ritchie

Kinderen in Ritchie

De overige ruimtes zijn bestemd voor activiteiten met andere doelgroepen, bijvoorbeeld voor dagbesteding voor gehandicapte jongeren en noodopvang voor kinderen en jongeren die te maken hebben met huiselijk geweld of seksueel misbruik. Op het buitenterrein worden enkele sportfaciliteiten gerealiseerd als bezigheid voor groepen jongeren die anders de criminaliteit opzoeken en zullen er kleine werkgelegenheidsprojecten worden opgezet.

The Thom Foundation is gevraagd de kosten van de bouw van een aangepaste badkamer (bad en aangepast toilet) voor de gehandicapte kinderen voor haar rekening te nemen. Alles is hierdoor bereikbaar voor rolstoelen en er is voldoende ruimte voor helpers. Het project is in december 2016 afgerond.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.