Thom Beeld

Project in Vietnam: Reconstructieve operaties bij kinderen in de provincie Ha Giang

PROJECTGEGEVENS

  • Initiatief: Stichting Child Surgery Vietnam
  • Bijdrage: € 10.000,-
  • Start project: mei 2015
  • Geplande oplevering: januari 2016

De Nederlandse stichting 'Child Surgery Vietnam' helpt lichamelijk gehandicapte kinderen in Vietnam. Het project dat door The Thom Foundation is gesteund is uitgevoerd in de provincie Ha Giang, een bergachtig gebied in het noorden van Vietnam. De provincie Ha Giang heeft 11 districten. Ieder bestaat uit een aantal villages, die op zich weer een aantal communes omvatten.

Kaart van Vietnam

De kaart van Vietnam

De projecten worden in twee delen uitgevoerd. Ten eerste een rondgang door de provincie om een voorselectie van de kinderen te maken die in aanmerking komen voor een operatie en vervolgens een operatieweek om kinderen te behandelen.

De provinciale overheid heeft een groot netwerk aan lokale contacten. Via hen gaat een boodschap uit dat op bepaalde dagen een team in het districtshospitaal aanwezig is waar ouders hun kind kunnen laten beoordelen voor een hersteloperatie. In sommige gevallen is dat duidelijk en worden de kinderen meteen op een oproeplijst gezet. Bij twijfel wordt de beoordeling aan de behandelaars ter plekke overgelaten.

De rondgang wordt met twee teams van deskundigen uitgevoerd. Op iedere plek zijn tevens gezondheidswerkers uit de districten en villages uitgenodigd voor een workshop "patiëntherkenning" waarbij wordt gewezen op typische kenmerken. Dit helpt bij een volgende 'field screening'. De aanwezige ouders met een gehandicapt kind vormden daarbij dankbare testcases.

Een van de geopereerde kinderen

Een van de geopereerde kinderen

Het operatieproject speelt zich af in de provinciale hoofdstad Ha Giang City. Tegenover het ziekenhuis is het revalidatiecentrum gelegen waar de mensen worden opgevangen en begeleid. Het team van experts is kundig op het gebied van plastische chirurgie (brandletsel e.d.), reconstructieve chirurgie (hazenlip e.d.), urologie, orthopedie (ledematen) en er reist een kinderaenesthesist mee.

Een operatie kost tussen de 100-150 euro. Voor de 10.000 euro die The Thom Foundation heeft geschonken zijn ongeveer 90 kinderen geopereerd en zijn twee rolstoelen aangeschaft. Zij hebben hiermee een menswaardiger bestaan gekregen.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.