Thom Beeld

Project II in Oost-Afrika - Outreachprogramma voor reconstructie chirurgie

PROJECTGEGEVENS

  • Initiatief: Amref Flying Doctors
  • Start project: September 2016
  • Geplande oplevering: December 2016
  • Partner: Amref Flying Doctors
  • Bijdrage: € 7.000,-
  •  

Het oudste en een van de meest omvangrijke programma's van Amref is medische zorg in afgelegen gebieden in Oost-Afrika, ook wel Outreach genoemd. Dit is hoe Amref ooit begonnen is.

Ruim 50 jaar geleden was het vrijwel onmogelijk de bevolking in afgelegen gebieden in Afrika te bereiken. Daarom nam de Britse dokter Michael Wood zelf de stuurknuppel van een Cessna in handen: als de zieken niet naar de dokter konden komen, moest de dokter maar naar de mensen gaan. Met Outreach wordt nog steeds medische zorg geleverd in afgelegen gebieden in onder andere Kenia, Oeganda en Tanzania. Daarnaast worden er tijdens de Outreach bezoeken lokale artsen, plastisch chirurgen en verpleegkundigen opgeleid. Op die manier worden de afgelegen klinieken geleidelijk aan zelfredzamer.

Operatie Amref

In de operatiekamer

Amref Flying Doctors verbetert door reconstructieve operaties uit te voeren de levens van kinderen met een beperking in Afrika. Als kinderen met een gespleten gehemelte niet worden geopereerd kunnen zij geen voeding tot zich nemen en binnenhouden waardoor hun levenskansen drastisch afnemen.

Het zijn niet alleen kinderen met een hazenlip bij wie de Afrikaanse doktoren levens veranderende hersteloperaties toepassen. Operaties aan ontsierende brandwonden voorkomen dat er pijnlijke vergroeiingen ontstaan. Kinderen bij wie een hersteloperatie aan een klompvoetje wordt uitgevoerd krijgen de kans te leren lopen en een menswaardig bestaan op te bouwen.

Resultaat operatie voor en na

Voor en na de operatie

De uitvoering van reconstructieve operaties geeft deze kwetsbare kinderen de kans zich te ontwikkelen en op een gelijkwaardige wijze deel te nemen aan en betrokken te zijn bij de samenleving.

The Thom Foundation heeft vier medische vluchten vanuit Kenia, Tanzania en/of Oeganda bekostigt. Hierdoor zijn 600 consulten en 50 operaties bij kinderen mogelijk gemaakt.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.