Thom Beeld

Project in Kenia - Omheiningsmuur bij school in Mombassa

PROJECTGEGEVENS

  • Initiatief: Stichting Vrienden van de Port Reitz School
  • Partners: Wilde Ganzen
  • Bijdrage: € 15.550
  •  

In Kenya is geboren worden met een fysieke of mentale beperking een heel erg groot taboe. Kinderen worden verstopt of soms aan de ketting gelegd. Zelfs als kinderen alleen een fysieke beperking hebben, maar wel de capaciteiten om te leren, dan worden zij sociaal niet geaccepteerd. De Port Reitz School in Mombassa vangt gehandicapte kinderen op, door hen praktijkonderwijs te geven en waar nodig ook onderdak te verschaffen.

Er zijn 160 kinderen die intern verblijven en 90 kinderen die dagelijks naar het centrum komen. De school biedt alle kinderen een maal per dag een maaltijd, vaak de enige die zij krijgen. Het aanbod aan voedsel is beperkt en weinig gevarieerd.

De school bevindt zich echter in een slechte buurt, nabij de haven en bij sloppenwijken. De school is niet beschermd door een muur en mensen kunnen dus vrijelijk rondlopen op het centrum dat uit meerdere gebouwcomplexen bestaat. Dat leidt er toe dat kinderen seksueel worden misbruikt.

Om deze twee redenen is gestart met de aanleg van een hoge muur om het gehele centrum. Hierdoor kunnen de kinderen dus veiliger wonen én de school kan groente verbouwen en kleinvee houden om zo het dieet gevarieerder te maken.

Toen wij daar aankwamen was het heel slecht weer en konden we met eigen ogen zien dat inderdaad niet alle kinderen in haar huis pasten. Vanwege het slechte weer konden wij de eerste twee dagen nog niet beginnen met de bouw van de crèche. Hierna werd het droog weer en konden we beginnen. Al vrij snel stonden de muren met raamkozijnen erin overeind. Ook hebben we de basis voor het dak gemaakt. Hierna hebben wij het project overgedragen aan onze opvolgers. Zij hebben de bouw afgerond.

De bouw van de muur is echter heel erg kostbaar, omdat de totale lengte bijna 1 kilometer is en omdat het brakke grondwater niet geschikt is om cement aan te maken; aanvoer van ontzilt water is dus noodzakelijk.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.