Thom Beeld

Project in Malawi - Oogheelkundige zorg voor kinderen

PROJECTGEGEVENS

  • Initiatief: Lions Werkgroep Blinden
  • Start project: Jan. 2014
  • Partner: Wilde Ganzen
  • Bijdrage: € 8.835,-

Kinderen vormen de helft van de bevolking van ongeveer 15 miljoen mensen in Malawi. Ongeveer 6.000 kinderen kunnen niet goed zien. Slechts 10% van hen gaat naar school. Een aantal kinderen met ernstige oogaandoeningen volgt onderwijs in speciale scholen. Drie van deze scholen deden mee aan een proefproject: Montfort in het zuiden, Nsialudzu in het midden en Ekwendeni in het noorden van Malawi.

Het proefproject liep van augustus 2012 tot juni 2013. Het proefproject had twee doelen. Het eerste was het onderzoeken van elk kind, om de aard van de oogaandoening vast te stellen en een behandelplan voor te stellen. Training van oogpersoneel in 'low vision' was hier een onderdeel van. Het tweede doel was het opleiden van leerkrachten van de drie scholen om goed om te gaan met deze kinderen, nadat zij een bril hebben gekregen of een oogoperatie hebben ondergaan. De resultaten van het proefproject zijn bemoedigend en rechtvaardigen een vervolgproject.

De begeleiding van kinderen met een visuele beperking in Malawi is een uitdaging. Er zijn weinig oogartsen in het land. Een van hen heeft in de stad Blantyre een oogcentrum opgezet; het Blantyre Institute for Community Ophthalmology. BICO heeft als pionier in Malawi programma's opgezet om oogproblemen in gemeenschappen aan te pakken. Blantyre Institute for Community Ophthalmology (BICO) voerde het proefproject uit. Deskundigen uit Tanzania en Nederland waren intensief bij het project betrokken.

Voortzetting project in 2014

Het project wordt voortgezet met een school voor blinde en slechtziende kinderen, die ook meedeed met het proefproject (Montfort) en met twee nieuwe scholen (Makande in Chikwawa District and Nazombe in Phalombe). Het vervolgproject in 2014 bereikt ongeveer 120 kinderen. De kinderen van de twee andere scholen , Nsialudzu and Ekwendeni, krijgen nu lokaal ondersteuning, met name dankzij het proefproject.

Verwacht resultaat

  • Participatie van twee nieuwe scholen (Makande en Nazombe) in het vervolgproject.
  • Vier optometristen die vertrouwd zijn geworden met 'slecht zicht'.
  • 80 kinderen van twee nieuwe scholen, Makande en Nazombe, die een oogonderzoek hebben gehad.
  • 40 kinderen van Montfort die een vervolgonderzoek hebben gehad.
  • 12 nieuwe leerkrachten die zijn opgeleid voor het begeleiden van kinderen met een visuele beperking.
  • Ouders van kinderen in de drie scholen die meer betrokken zullen zijn bij de ondersteuning van hun kinderen.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.