Thom Beeld

Project in Kameroen - Bouw van een gehandicaptencentrum

PROJECTGEGEVENS

  • Initiatief: Stichting Manengouba
  • Start project: November 2016
  • Bijdrage: € 5.000
  • Partner: SMILE
  • Oplevering: Mei 2017
  •  

De stichting is al verschillende jaren betrokken bij het gehandicaptencentrum AHP2V, voorheen CFRASH in Baham (Kameroen). Het centrum biedt medische en maatschappelijke zorg aan gehandicapte kinderen en jongeren. Intern zijn zo'n 25 jeugdige patiënten gehuisvest. In de afgelopen jaren heeft het centrum bewezen een belangrijke bijdrage te leveren aan het welzijn van gehandicapte personen uit de omgeving.

De opvang is erop gericht dat de kinderen en jongeren na verloop van tijd beter functioneren en terugkeren naar hun familie, al dan niet met medicatie. De kinderen krijgen onderwijs, alfabetisering en een stukje bijscholing, zodat ze zo snel mogelijk kunnen instromen in het reguliere lager onderwijs. Daarnaast is er vakscholing beschikbaar, zoals naaien, borduren, sieraden maken en voor de jongens bamboebewerking en landbouw. Door de jaren heen is het stigma waar gehandicapte mensen in Afrika mee te maken hebben in Baham sterk verminderd. Families zijn blij met de hulp die hun kind krijgt en zien dat hun kind opbloeit en zelfs naar school kan.

De drempel om naar het centrum te komen voor advies en hulp is veel lager dan voorheen. Soms is de vraag nu zo groot dat er tijdelijk een patiëntenstop moet worden ingesteld.

Sinds de start, nu bijna 20 jaar geleden, is het centrum gevestigd in drie klaslokalen van een school. In 2006 is er door ondermeer Wilde Ganzen, NCDO en SIMAVI een apart gebouw geplaatst voor de fysiotherapie, waar ook externe patiënten worden behandeld.

In de drie lokalen, opgesplitst in kleinere ruimtes, zijn de slaapruimtes van de 25 interne patiënten en de administratie gevestigd, maar er vinden ook de onderwijsactiviteiten en de overleggen met patiënten en familieleden plaats. Er is veel te weinig plaats. Dit gaat zelfs zo ver dat patiënten soms in hetzelfde bed slapen, naast elkaar, met de voeten naar elkaar toe gericht. Een nieuw gebouw is hard nodig.

In 2011 heeft de Prefect van Baham hiertoe gratis een terrein beschikbaar gesteld. Plannen werden gemaakt en geformaliseerd in contracten, de bouw werd voorbereid en financiering werd gezocht. De eerste fase van de bouw (de ruwbouw) is bijna voltooid. Een vertegenwoordiger van de stichting Manengouba in Kameroen begeleidt de bouw en geeft rekenschap van de financiën. Ook bezoeken de leden van de stichtingj het centrum zelf.

In november 2016 is gestart met de afwerking van het centrum, waarna de inrichting plaats kan vinden. Hiervoor is met succes een beroep gedaan op The Thom Foundation. Wij nemen de kosten voor het meubilair van de slaapkamers, de eetzaal en de huiskamers voor onze rekening. Het project is april-mei 2017 afgerond.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.