Thom Beeld

Project in Nepal - Sanitaire voorzieningen in Jumla

PROJECTGEGEVENS

  • Initiatief: ICFON ('Int'l Council for Friends of Nepal')
  • Partners: Wilde Ganzen
  • Bijdrage: € 2.400,-
  •  

De Karnaligebied is de armste en minstontwikkelde zone van Nepal. Het blindenhostel in Jumla vangt blinde kinderen en jongeren op die thuis alleen achtergelaten werden en helemaal aan hun lot werden overgelaten. Belangrijk is dat zij zelfvertrouwen krijgen en vrolijk worden. In dit hostel is dat het geval. De kinderen leven samen met hun lotgenoten, gaan naar school en leren alles zoveel mogelijk zelfstandig te doen. Ook op het gebied van hygiëne zijn er verbeteringen aan te brengen.

De doelgroep bestaat uit 12 blinde kinderen en jongeren in de leeftijd van 3 tot 23 jaar. Het betreft 5 meisjes en 7 jongens. Zij zijn afkomstig uit afgelegen dorpen in de Karnaligebied en komen van arme families, maar wel uit de buurt van het hostel. Hun ouders leven van de landbouw en hebben nauwelijks een inkomen.

De school bevindt zich echter in een slechte buurt, nabij de haven en bij sloppenwijken. De school is niet beschermd door een muur en mensen kunnen dus vrijelijk rondlopen op het centrum dat uit meerdere gebouwcomplexen bestaat. Dat leidt er toe dat kinderen seksueel worden misbruikt.

Het doel van het project is basisfaciliteiten verschaffen zodat de blinde jongeren zichzelf kunnen redden. Er worden sanitaire voorzieningen aangelegd. Er komen 2 toiletten en er wordt een fundering voor 2 douche- en wasruimtes gelegd. Tenslotte wordt er een warmwatervoorziening op zonne-energie aangelegd.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.