Thom Beeld

Project in Indonesië - Onderwijs voor blinde kinderen

PROJECTGEGEVENS

  • Initiatief: Stichting Timeus
  • Bijdrage: 888 euro
  • Geplande oplevering: eind 2017
  • Start project: september 2017

Stichting Timeus is in 2007 opgericht om financiële middelen te verzamelen, waarmee haar zusterorganisatie op Bali kinderhulp kan bieden. Samen werken de organisaties aan hulp voor blinde en slechtziende kinderen - ongeacht geloof of ras - die in een mensonwaardige situatie leven. Timeus biedt deze kinderen een thuis, verzorging en onderwijs en daarmee zicht op een nieuwe toekomst.

In de plaats Sangulan op Bali is in de buurt van een blindenschool een stuk grond van vier are gekocht. Daarop heeft Stichting Timeus een kinderhuis gebouwd.

Stichting Timeus heeft The Thom Foundation gevraagd het schoolgeld voor vier kinderen voor haar rekening te nemen. Door deze kinderen onderwijs te bieden worden hun kansen op een zelfstandig bestaan in de toekomst vergroot. Het is de bedoeling dat de blinde kinderen twee dagen per week naar een blindenschool gaan.

Stichting Timeus schrijft in haar mail van oktober 2017: "In september 2017 is het eerste meisje naar school gegaan. Een ander meisje is dit jaar aan haar ogen geopereerd. Ze ziet nu een stuk beter en moet de komende tijd eerst oefenen om met haar betere zicht om te gaan. Dat kost haar erg veel energie. Daarom wordt er nog een poosje gewacht voordat zij naar school gaat. Voor de andere twee kinderen zijn we bezig de formaliteiten te regelen zodat ze naar school kunnen. De overheid heeft dit schooljaar nieuwe regels gesteld die veel werk en tijd kosten voor onze leiding (verkrijgen van de nodige handtekeningen e.d.). Vanzelfsprekend blijft uw donatie gereserveerd voor onderwijs voor de kinderen."

Wordt vervolgd.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.