Thom Beeld

Project in Ghana - Bouw toiletten school Konongo

PROJECTGEGEVENS

  • Initiatief: Stichting Blocks (Haarlem)
  • Start project: Dec. 2014
  • Oplevering: Medio 2015
  • Partner: Stichting Blocks
  • Bijdrage: € 3.200
  •  

In het midden van Ghana, in de buurt van de grote stad Kumasi ligt het dorpje Konongo. Door de stichting Blocks is in dit dorpje in 2012 een school gebouwd. Zo konden de kinderen uit het dorp en de omgeving naar school.

De stichting Blocks is een jongerenorganisatie in Haarlem met jongeren die het leuk vinden evenementen te organiseren en met de opbrengst het goede doel te steunen. Op deze manier doen zij ervaring op en zijn ze ook maatschappelijk bewust bezig.

Op dit moment zijn er ongeveer 54 kinderen met een beperking tussen de twee en vier jaar die in aanmerking zouden komen voor de peutergroep. Voor deze kinderen wordt een behandelingsplan opgesteld. Daaruit zal blijken welke kinderen in aanmerking komen voor behandeling in het dagcentrum of welke in de thuissituatie. Aan de hand van het plan krijgen de kinderen verschillende therapieën en is er aandacht voor spraak- en taalontwikkeling. Ook krijgen deze kinderen voorschoolse vaardigheden aangeboden.

Om de verdere inrichting van de school mogelijk te maken heeft de stichting Blocks bij The Thom Foundation een aanvraag ingediend voor de financiële ondersteuning bij de bouw van twee aangepaste toiletten en de aanschaf van hulpmiddelen, zoals rolstoelen en krukken.

Met de realisatie van deze aanvraag wordt het ook mogelijk voor gehandicapte kinderen onderwijs op de school te volgen. Op de school volgen nu ongeveer 120 kinderen onderwijs, waarvan 18 met een beperking.

Zie verder de website van de Stichting Blocks (Haarlem).

Voor meer informatie over onze bijdrage aan dit project, neem contact op met TTF.