Thom Beeld

Project in Ethiopië - Felege Abay- en Shimbit-school

PROJECTGEGEVENS

  • Initiatief: Stichting Het Centrum Internationaal
  • Bijdrage: € 5.000
  • Start project: september 2016
  • Geplande uitvoering: december 2016

De toegankelijkheid van het onderwijs voor intellectueel beperkte kinderen in Ethiopië is nog steeds een groot probleem. Een groot aantal van deze kinderen zit verborgen thuis, omdat de ouders zich schamen.

Het Centrum Internationaal werkt sinds 2007 aan de acceptatie van deze kinderen; zij hebben op de basisscholen Felege Abay en de Shimit in Bahir Dar (Ethiopië) lokalen gebouwd. Door onderwijs te bieden (op haalbare afstand van huis) worden de ontwikkelingsmogelijkheden en de leefomstandigheden van deze kinderen verbeterd.

Opbouwwerkers in overleg

Opbouwwerkers in overleg

De stichting is momenteel vooral bezig met kwaliteitsverbetering van het onderwijs op beide scholen. Naast leerkrachten worden met diverse cursussen en voorlichtingen ook de ouders, het ondersteunend personeel van de school, opbouwwerkers, het bestuur van de scholen en het wijkbestuur bereikt. Daarnaast volgen leden van het gemeentelijke onderwijsbureau een cursus, want het onderwijs aan kinderen met een intellectuele beperking is ook voor hen nieuw. De cursussen worden gegeven door lectoren van de universiteit van Bahir Dar.

Ouders krijgen voorlichting

Ouders krijgen voorlichting

Het Centrum Internationaal doet dit samen met The Education Office, de Felege Abayschool, de Shimbitschool, de oudercommissies, de wijkraden en NGO Cheshire.

Voor de gevraagde (en gehonoreerde) 5.000 euro kunnen leerkrachten, ouders, wijkwerkers en medewerkers van het onderwijsbureau van de gemeente cursussen en trainingen volgen. Met name de docenten zullen in kleine groepjes intensief worden getraind (gedurende 18 dagen).

Voor ouders, wijkwerkers en anderen zijn de cursussen en trainingen ook belangrijk, omdat ze moeten leren inzicht te krijgen in de mogelijkheden en het leren omgaan met die mogelijkheden van de intellectueel beperkte kinderen.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.