Thom Beeld

Project in Ethiopië (Addis Abeba): Ondersteuning oudertraining met kinderen met een beperking

PROJECTGEGEVENS

  • Initiatief: Stichting Joni
  • Start project: 2015
  • Bijdrage: € 5.000
  • Partner: SMILE
  • Geplande uitvoering: december 2016
  •  

Ouders van gehandicapte kinderen in Ethiopië staan voor grote uitdagingen in het leven. Je kind wordt niet toegelaten in het onderwijs, mishandeld op straat en als gezin word je gediscrimineerd en buitengesloten door je eigen buren in de samenleving. Het hebben van een gehandicapt kind wordt gezien als 'straf van God' en alsof deze situatie al niet pijnlijk genoeg is, komen veel gezinnen uit extreem arme situaties en is dit direct de tweede grote uitdaging in hun leven. Medische zorg is vaak niet voor handen voor moeders of kinderen. Preventief handelen tijdens zwangerschappen om de gezondheid te bewaken van moeder en kind is hierdoor extreem laag en de 'vicieuze cirkel' wordt zo in stand gehouden.

Het project dat The Thom Foundation ondersteunt heet "Buna Tetu" (letterlijk: Drink Koffie!) en heeft tot doel het opstarten van oudergroepen waar maandelijks in een informele setting, onder het genot van een Ethiopisch kopje koffie tijdens een koffieceremonie belangrijke zaken kunnen worden besproken. Vaders en moeders kunnen het verdriet en de onmacht met elkaar delen in een huiselijke sfeer, waarin gelijkwaardigheid centraal staat. Maar wat de boventoon gaat voeren zijn de oplossingen die met elkaar worden bedacht, met altijd hun kinderen centraal. Belangrijke issues zoals de acceptatie, weerbaarheid, opvoedkunde, maar ook seksuele zaken worden in de Buna Tetu-groepen besproken. Samen wordt er een plan van aanpak gemaakt om de problemen zo goed mogelijk aan te pakken.

Aan de ouders worden vervolgens trainingen aangeboden die worden ondersteund door de lokale partner van de stichting Joni, SMILE. Met deze training verwacht men 150 ouders te bereiken van kinderen met verschillende beperkingen. In de trainingen wordt aandacht besteed aan kennisvergroting, gedrag en omgaan met de beperking m.b.t. de handicap.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.