Thom Beeld

Project in Bangladesh - Dagcentrum voor gehandicapte kinderen in Ghior

PROJECTGEGEVENS

  • Initiatief: Stichting Niketan
  • Start project: januari 2001
  • Bijdrage: 2009 (€ 10.000) - 2010 (€ 10.000) - 2011 (€ 5.000)
  • Partner: Stichting Niketan
  • Geplande oplevering: nvt
  •  

The Thom Foundation heeft besloten een dagcentrum voor gehandicapte kinderen in Ghior te steunen. Het centrum is door stichting Niketan opgericht in 2001. In het centrum verblijven zo'n 35 kinderen met een verstandelijke of motorische handicap in de leeftijd van vier tot vijftien jaar.

Door de donaties van The Thom Foundation kunnen de kinderen doorlopend fysio- en ergotherapie krijgen en worden er nieuwe hulpmiddelen aangeschaft. Daarnaast krijgen ouders van zo'n veertig kinderen die geen gebruik kunnen maken van het dagcentrum in Ghior ambulante begeleiding. Het betreft hier bijvoorbeeld kinderen waarvan de handicap te groot is. Zij worden ambulant begeleid door groepsleiders, die ondersteuning in de thuissituatie bieden, zowel op het kind gericht (bijv. fysiotherapie of ontwikkelingsstimulering) als op de ouders/verzorgers, zoals advies en hulp bij het realiseren van aanpassingen.

Moeder en kind

Moeder en kind

Voor de ouders van kinderen die in het dagcentrum verblijven worden ouderbijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten hebben ondermeer als doel hun kennis over gezondheid en voeding te vergroten en de ontwikkeling van het kind te stimuleren.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.