Thom Beeld

Project in Indonesië - Creativiteitsonderwijs

PROJECTGEGEVENS

  • Initiatief: Stichting Creatief Hart
  • Start project: september 2018
  • -
  • Partner: Stichting Creatief Hart
  • Oplevering: december 2018
  • Bijdrage: 2.500,- euro

De Stichting Creatief Hart zet zich in voor kansarme kinderen in de leeftijd vanaf 5 tot 21 jaar in Indonesië die niet of moeilijk toegang hebben tot het reguliere onderwijs vanwege hun lichamelijke en/of psychische beperkingen. Ze zijn verstoten of worden weggestopt door de ouders, omdat er in Indonesië in het algemeen een soort van schaamte heerst, ten aanzien van kinderen met een beperking.

Crea 1

Als gevolg van hun beperkingen hebben deze kinderen vaak te kampen met een grote leerachterstand. Hierdoor kunnen zij moeilijk meekomen met het reguliere onderwijs of gaan ze helemaal niet naar school.

Creatief Hart is van mening dat iedereen creatief is, ook een kind met een lichamelijke en/of psychische beperking. Het gaat hen om de persoonlijke groei van het kind en het zelfstandiger en zelfverzekerder worden. Zij doen dit in combinatie met het aanleren van bepaalde vaardigheden zoals communicatievaardigheden en sociale omgangsvormen. Ook zorgt de stichting dat deze kinderen spelenderwijs Engelse les krijgen. Ze streven ernaar dat deze kansarme kinderen een kans krijgen om een minder afhankelijk bestaan te kunnen leiden en leren om zelfstandiger te worden.

Crea 2

Het creatief educatief centrum is sinds augustus operationeel. Ze is gehuisvest op een mooie, ruime locatie in Lovina (het Noorden van Bali) waar 3 ruimtes worden gehuurd voor creatief onderwijs. Momenteel (eind september) krijgen al 10 kinderen met een beperking creatief onderwijs. Ook komen nu ouders mee kijken naar wat hun kinderen leren en ze helpen en doen zelfs mee; een hele 'overwinning', want dit betekent dat de ouders de schaamte voor hun gehandicapte kind opzij hebben gezet.

Crea 3

Het geld dat The Thom Foundation beschikbaar heeft gesteld wordt gebruikt voor materiaal voor de creatieve lessen, het vervoer van de kinderen vanuit afgelegen dorpen naar het creatieve centrum,marktstands voor verkoop van decoraties gemaakt van gerecycled materiaal (afval), wat weer geld oplevert, (een klein) salaris voor jongvolwassenen die als klas-assistent meehelpen en eten en drinken voor tijdens de creatieve lessen.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.