Thom Beeld

Project in Malawi - Ondersteuning medisch centrum gehandicapte kinderen

PROJECTGEGEVENS

  • Initiatief: SOS Kinderdorpen
  • Start project: mei 2012
  • Bijdrage: € 22.000
  • Partner: The Thom Foundation
  • Geplande oplevering: mei 2013
  •  

Malawi is een van de armste landen ter wereld. De economie is kwetsbaar, doordat het land grotendeels leunt op de agrarische landbouw, zoals het verbouwen van thee en tabak. Het opleidingsniveau van de bevolking is laag en de Aids-epidemie heeft een enorme impact op het land. Malawi kent een hoog percentage volwassenen die besmet zijn met HIV/Aids (ongeveer 930.000 volwassen, wat 11,9% van de bevolking is).

Malawi in Afrika

Malawi in Afrika

Er vallen ongeveer 68.000 doden per jaar door Aids en per dag raken ongeveer 250 mensen geïnfecteerd. De kindersterfte in Malawi ligt hoog en de levensverwachting bij geboorte is 50 jaar. Kinderen lopen een verhoogd risico op diarree, hepatitis A, buiktyfus en malari. Bescheiden lichtpuntjes zijn er ook. Er is vooruitgang geboekt in de distributie van HIV/Aids remmende middelen. Hulpverlenende programma's in het land richten zich meer en meer op het voorlichten van de bevolking op het gebied van ziektepreventie en het stimuleren van economische zelfredzaamheid. Dit werpt zijn vruchten af. De kindersterfte loopt terug, als ook het aantal besmettingen met HIV/Aids en malaria.

Moeder met kind

Moeder met kind

Bij de uitvoering van dit project gaat The Thom Foundation de samenwerking aan met SOS Kinderdorpen.

SOS Kinderdorpen is een grote organisatie die in 133 landen actief is. In 1949 werd in Oostenrijk het eerste SOS Kinderdorp opgericht door Hermann Gmeiner. Inmiddels is SOS Kinderdorpen Internationaal al meer dan zestig jaar dé specialist in de opvang van kinderen die er alleen voor staan overal ter wereld. SOS Kinderdorpen is o.a. al ruim 20 jaar actief in Malawi.

Het Medisch Centrum in Blantyre

Een van de medische centra van SOS Kinderdorpen is Medisch Centrum Blantyre in Malawi. Dit centrum bereikt 2.000 kwetsbare kinderen per jaar. Het centrum heeft een sterke focus op HIV/Aids-behandeling en het tegengaan van de HIV-pandemie in de regio. Daarnaast zijn er een polikliniek en een apotheek aanwezig. Twee keer per maand komt er een gespecialiseerde kinderarts naar het medisch centrum om kinderen uit het SOS Kinderdorp en de gemeenschap rondom het kinderdorp te onderzoeken.

Kaart Malawi

Kaart van Malawi

Speciale focus op gehandicapte kinderen

Een onderdeel van het medisch centrum in Blantyre is het Children's Rehabilitation Program. Het programma richt zich specifiek op kinderen met een handicap. Het is de enige rehabilitatie-voorziening in de regio. Zowel kinderen vanuit het SOS Kinderdorp Blantyre als de brede gemeenschap hebben toegang tot de diensten die worden verzorgd binnen dit programma.

De beperkingen van de kinderen binnen het programma verschillen, maar de meerderheid van de kinderen hebben cerebrale parese (spasme) of een hersenbeschadiging veroorzaakt door malaria. Het programma bereikt wekelijks gemiddeld 250 kinderen. Er werken momenteel zes medewerkers binnen het programma, waarvan er vier therapeuten. Op dit moment wordt het programma versterkt door een fysiotherapeute uit Australië die zich vrijwillig inzet. Er zijn twee assistenten in opleiding aan het programma verbonden. Ondersteuning vindt plaats zowel vanuit het rehabilitatiecentrum als ambulant.

Kind met looprek

Kind met looprek

Binnen het rehabilitatiecentrum worden kinderen met een handicap en hun ouders ondersteund. De kinderen krijgen er communicatie- of fysiotherapie zodat zij beter leren omgaan met hun handicap. De belangrijkste succesfactor van de therapieën en oefeningen is de aanpak die gericht is op het hele gezin. De ouders worden actief betrokken bij de therapie en hen wordt geleerd hoe ze ook thuis hun kind kunnen blijven stimuleren, zodat de ontwikkeling van het kind optimaal wordt ondersteund. In het trainingscentrum worden speciale stoelen ontwikkeld die beschikbaar zijn voor de kinderen. Ook beschikt het trainingscentrum over materialen, zoals krukken en trainingsapparatuur.

Daarnaast werken de therapeuten ambulant. Elke twee weken bezoeken de medewerkers de gezinnen die therapie volgen om met hen te trainen en te oefenen in hun eigen omgeving. Ook bezoeken zij aangrenzende dorpen om daar op locatie collectieve trainingsessies en/of voorlichting te verzorgen. De medewerkers bezoeken de lokale scholen om leraren voor te lichten hoe ze handicaps kunnen signaleren en hoe om te gaan met kinderen met speciale behoeften in hun klas.

Het project

Met onze bijdrage wordt het gehele jaar het programma gesteund, zodat wekelijks gemiddeld 250 kinderen met een handicap kunnen rekenen op professionele zorg van een therapeut. Voorts krijgen zij hulpmaterialen om hun dagelijkse leven dragelijker te maken. Met de voorlichting en training aan de ouders en gemeenschap wordt er een belangrijke stimulans gegeven om de positie van de zeer kwetsbare kinderen met een handicap te verbeteren. De Thom Foundation is blij dit mooie project te mogen steunen.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.