Thom Beeld

Project in Malawi - Revalidatiecentrum in Lilongwe

PROJECTGEGEVENS

  • Initiatief: SOS Kinderdorpen
  • Start project: februari 2013
  • Bijdrage: circa € 10.000,-
  • Partner: geen
  • Geplande oplevering: 2014
  •  

Het medisch centrum Lilongwe bereikt 1.000 kwetsbare kinderen per jaar en ziet gemiddeld 60 patiënten per dag.

Een onderdeel van dit medisch centrum is het Children's Rehabilitation Program. Het programma richt zich specifiek op kinderen met een handicap. Zowel kinderen vanuit het SOS kinderdorp Lilongwe als de brede gemeenschap hebben toegang tot de diensten die worden verzorgd binnen dit programma.

De handicaps van de kinderen binnen het programma verschillen, maar de meerderheid van de kinderen hebben cerebrale parese (spasme) of een hersenbeschadiging veroorzaakt door malaria. Recentelijk is de Speech Therapy Room in Lilongwe gerenoveerd. In deze ruimte kunnen kinderen met een beperking nu adequater behandeld worden.

Ondersteuning vindt zowel plaats vanuit het revalidatiecentrum als ook ambulant. Binnen het centrum worden kinderen met een handicap en hun ouders ondersteund. De kinderen krijgen er communicatie- en/of fysiotherapie waardoor zij beter leren omgaan met hun handicap. De belangrijkste succesfactor van de therapieën en oefeningen is de aanpak die gericht is op het hele gezin. De ouders worden actief betrokken bij de therapie en hen wordt geleerd hoe ze ook thuis hun kind kunnen blijven stimuleren, zodat de ontwikkeling van het kind optimaal ondersteund wordt. Het programma bereikt wekelijks gemiddeld 120 gehandicapte kinderen.

The Thom Foundation heeft er mede voor gezorgd dat het centrum voorzien is van hulpmiddelen, zoals rolstoelen, stastoelen (voor die kinderen die niet kunnen zitten), een machine voor de behandeling van neurologische aandoeningen en een behandelbank.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met The Thom Foundation.