Thom Beeld

Projectenarchief

Dit is het projectenarchief van The Thom Foundation. In dit archief vindt u afgeronde projecten die The Thom Foundation in het verleden heeft ondersteund en waarvan onze stichting trots is op de behaalde resultaten.

AFGEROND project in Kenia, Oeganda en Tanzania

 • Outreach
 • Een Afrikaanse organisatie met Afrikaanse gezondheidsoplossingen voor de mensen in Afrika: dat is Amref Flying Doctors in het kort. De activiteiten van Amref variĆ«ren van het direct verlenen van medische zorg tot het verzorgen van opleidingen en het geven van gezondheidsvoorlichting. De medische vluchten die worden uitgevoerd naar afgelegen gebieden in Afrika is nog steeds een belangrijk programma van Amref Flying Doctors. Dit programma wordt Outreach genoemd. (...)

AFGEROND project in Oeganda

 • Operaties
 • Via het Lilianefonds kregen wij het verzoek om het CURE Children's Hospital in Mbale, Oeganda te ondersteunen. In dit ziekenhuis, dat in 2000 is opgericht, worden vooral kinderen behandeld met een handicap. Het ziekenhuis is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met een waterhoofd (70% van de behandelingen), een open ruggetje (20% van de behandelingen) en andere ontwikkelingsstoornissen van het centrale zenuwgestel. Sinds de oprichting heeft dit ziekenhuis ongeveer 65.000 patiëntjes kunnen helpen. Bij 15.000 patiëntjes hebben zij een levensreddende operatie kunnen verrichten. (...)

AFGEROND project in Indonesië

 • Creativiteitsonderwijs
 • De Stichting Creatief Hart zet zich in voor kansarme kinderen in de leeftijd vanaf 5 tot 21 jaar in Indonesië die niet of moeilijk toegang hebben tot het reguliere onderwijs vanwege hun lichamelijke en/of psychische beperkingen. Ze zijn verstoten of worden weggestopt door de ouders, omdat er in Indonesië in het algemeen een soort van schaamte heerst, ten aanzien van kinderen met een beperking. Als gevolg van hun beperkingen hebben deze kinderen vaak te kampen met een grote leerachterstand. Hierdoor kunnen zij moeilijk meekomen met het reguliere onderwijs of gaan ze helemaal niet naar school. (...)

AFGEROND project in Bangladesh

 • We can be heroes
 • De stichting Niketan is al lang actief in Bangladesh en richt zich op het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen met een beperking. Aangezien dit ook een doelstelling van The Thom Foundation is, is het niet vreemd dat wij al langer Niketan financieel ondersteunen. In dit project heeft The Thom Foundation, naast diverse andere stichtingen, het project We Can Be Heroes ondersteunt. Dit project richt zich op de verbetering van de leefomstandigheden van kinderen met een beperking en hun familie. (...)

AFGEROND project in Ghana

 • Boeken en lesmateriaal voor een school
 • Naar aanleiding van een wens en een donatie van dhr.J.Swaan heeft The Thom Foundation wederom de samenwerking gezocht met Equal Opportunity Fund (EOF). EOF is een organisatie die veel doet voor ondermeer de verbetering de onderwijsmogelijkheden in Ghana. Duong is een kleine gemeenschap in het noorden van Ghana. De meeste mensen zijn boer en hebben een gering inkomen. Hierdoor hebben ouders grote problemen met het kopen van boeken voor hun kinderen. Dit project is een grote opluchting voor veel ouders in Duong. Ze hoeven zich geen langer zorgen te maken omdat alle voorgeschreven boeken vanaf nu in de schoolbibliotheek beschikbaar zijn.

AFGEROND project in Sri Lanka

 • Aanschaf hulpmiddelen kinderen
 • The Thom Foundation heeft in 2016 een project van Stichting Ayubowan Sri Lanka (ASL) gesteund met de financiering van meubilair en een computer voor een speciale schoolklas waarin kinderen zitten met een lichamelijk, visueel, verstandelijk en/of meervoudige beperking. In 2017 ontvingen wij nogmaals een verzoek om steun, ditmaal voor de aanschaf van hulpmiddelen voor kinderen.

AFGEROND project in Indonesië

 • Onderwijs voor blinde kinderen
 • In de plaats Sangulan op Bali is in de buurt van een blindenschool een stuk grond van vier are gekocht. Daarop heeft Stichting Timeus een kinderhuis gebouwd. Stichting Timeus heeft The Thom Foundation gevraagd het schoolgeld voor vier kinderen voor haar rekening te nemen. Door deze kinderen onderwijs te bieden worden hun kansen op een zelfstandig bestaan in de toekomst vergroot. Het is de bedoeling dat de blinde kinderen twee dagen per week naar een blindenschool gaan.

AFGEROND project in Kenia

 • Aanschaf voorzieningen therapieruimte
 • KidsCare werkt in een zeer arme plattelandsprovincie in het zuidoosten van Kenia. Kinderen met een handicap leven daar 'verstopt' in lemen huisjes. Een gehandicapt kind hebben wordt vaak nog gezien als een straf van God. De ouders/verzorgers zijn zich ook niet bewust van de 'mogelijkheden' die er voor hun kind zijn. Tot voor kort was er geen enkele voorziening voor deze kinderen. KidsCare heeft zich het lot van hen aangetrokken. Met haar sociaal werkers team (inmiddels tien personen) heeft KidsCare een goede toegang tot de mensen in de vaak afgelegen dorpen. Na een periode van intensieve benadering van families door de sociaal werkers zijn inmiddels al meer dan 150 gehandicapte kinderen en hun verzorgers voor hulp naar het KidsCare Centrum gekomen.

AFGEROND project in Ethiopië

 • Aanschaf hulpmiddelen kinderen
 • Samen met haar partner Dires for Development wil StartUp4kids in het schooljaar 2017/2018 in Addis Abeba 1500 kinderen met een beperking bereiken. Dit zijn voornamelijk dove kinderen, maar ook kinderen met een geestelijke en lichamelijke beperking en blinde kinderen. StartUp4kids maakt gebruik van een door Aflon speciaal ontwikkeld lesprogramma, waarbij de kinderen wie ze zijn en welke talenten ze hebben. Door het opzetten van miniondernemingen ervaren ze welke mogelijkheden ze hebben en wat ze kunnen bereiken. Hiermee verhoogt het zelfvertrouwen en omdat het programma op basis van ervaringsleer is, zullen ze de nieuw opgedane vaardigheden hun hele leven kunnen benutten en vergroten zij de kansen op (financiële) onafhankelijkheid.

AFGEROND project in Ethiopië

 • Felege Abay- en Shimbit-school
 • De toegankelijkheid van het onderwijs voor intellectueel beperkte kinderen in Ethiopië is nog steeds een groot probleem. Een groot aantal van deze kinderen zit verborgen thuis, omdat de ouders zich schamen. Het Centrum Internationaal werkt sinds 2007 aan de acceptatie van deze kinderen; zij hebben op de basisscholen Felege Abay en de Shimit in Bahir Dar (Ethiopië) lokalen gebouwd. Door onderwijs te bieden (op haalbare afstand van huis) worden de ontwikkelingsmogelijkheden en de leefomstandigheden van deze kinderen verbeterd.

AFGEROND project in Zuid-Afrika

 • Regenboogproject
 • Het Regenboogproject wordt gerealiseerd in Ritchie, dat in de Karoo ligt, het armste deel van Zuid-Afrika. In dit project werken Nederlandse vrijwilligers samen met de gemeenschap van Ritchie, lokale en regionale organisaties om directe hulp te bieden de leefomstandigheden van de lokale bevolking te verbeteren. Dit gebeurt door een leegstaand en vervallen schoolgebouw op te knappen (de Twee Rivieren School) tot een gemeenschapscentrum met verschillende voorzieningen dat zich op een terrein van 10 hectare bevindt.

AFGEROND project in Kameroen

 • Bouw van een gehandicaptencentrum
 • De stichting is al verschillende jaren betrokken bij het gehandicaptencentrum AHP2V, voorheen CFRASH in Baham (Kameroen). Het centrum biedt medische en maatschappelijke zorg aan gehandicapte kinderen en jongeren. Intern zijn zo'n 25 jeugdige patiënten gehuisvest. In de afgelopen jaren heeft het centrum bewezen een belangrijke bijdrage te leveren aan het welzijn van gehandicapte personen uit de omgeving. De opvang is erop gericht dat de kinderen en jongeren na verloop van tijd beter functioneren en terugkeren naar hun familie, al dan niet met medicatie. De kinderen krijgen onderwijs, alfabetisering en een stukje bijscholing, zodat ze zo snel mogelijk kunnen instromen in het reguliere lager onderwijs. Daarnaast is er vakscholing beschikbaar, zoals naaien, borduren, sieraden maken en voor de jongens bamboebewerking en landbouw. Door de jaren heen is het stigma waar gehandicapte mensen in Afrika mee te maken hebben in Baham sterk verminderd. Families zijn blij met de hulp die hun kind krijgt en zien dat hun kind opbloeit en zelfs naar school kan.

AFGEROND project II in Oost-Afrika

 • Outreachprogramma voor reconstructie chirurgie
 • Het oudste en een van de meest omvangrijke programma's van AMREF is Medische zorg in afgelegen gebieden in oostelijk Afrika, ook wel Outreach genoemd. Dit is hoe AMREF ooit is begonnen. Ruim vijftig jaar geleden was het vrijwel onmogelijk de bevolking in afgelegen gebieden in Afrika te bereiken. Daarom nam de Britse dokter Michael Wood zelf de stuurknuppel van een Cessna in handen: als de zieken niet naar de dokter konden komen, moest de dokter maar naar de mensen gaan. Met Outreach wordt nog steeds medische zorg geleverd in afgelegen gebieden in onder andere Kenia, Oeganda en Tanzania. Daarnaast worden er tijdens de Outreach-bezoeken lokale artsen, plastisch chirurgen en verpleegkundigen opgeleid. Op die manier worden de afgelegen klinieken geleidelijk aan zelfredzamer.

AFGEROND project in Kenya

 • Kippenfarm bij tehuis voor gehandicapte kinderen in Nyamonye
 • Het Kenya Project is in 1988 gestart door een jonge Nederlandse weduwe, mevrouw Krijnen. Zij is via een pater werkzaam in Kenia, hoorde van de lot van weduwen van de Luo-stam, nabij het Victoriameer in Kenia. Deze weduwen worden vererfd ('nagelaten') aan hun zwagers of schoonfamilie. Ze vond deze gewoonte vreselijk, vooral omdat dit veelal gepaard ging met (seksueel) misbruik. Niet alleen de weduwe, maar ook haar kinderen moeten voldoen aan de wensen van de zwagers of de schoonfamilie. Het lijkt erg op een modern slavenbestaan. De enige manier om hieraan te ontsnappen is door financieel onafhankelijk zijn. (...) The Thom Foundation kreeg het verzoek voor een donatie ten behoeve van de bouw van een kippenschuur bij een tehuis waar 50 gehandicapte kinderen worden opgevangen.

AFGEROND project in Vietnam

 • Reconstructieve operaties bij kinderen in de provincie Ha Giang
 • De Nederlandse stichting 'Child Surgery Vietnam' helpt lichamelijk gehandicapte kinderen in Vietnam. Het project dat door The Thom Foundation is gesteund is uitgevoerd in de provincie Ha Giang, een bergachtig gebied in het noorden van Vietnam. De provincie Ha Giang heeft 11 districten. Ieder bestaat uit een aantal villages, die op zich weer een aantal communes omvatten. De projecten worden in twee delen uitgevoerd. Ten eerste een rondgang door de provincie om een voorselectie van de kinderen te maken die in aanmerking komen voor een operatie en vervolgens een operatieweek om kinderen te behandelen.

AFGEROND project in Ethiopië

 • Ondersteuning oudertraining met kinderen met een beperking
 • Het project dat The Thom Foundation ondersteunt heet "Buna Tetu" (letterlijk: Drink Koffie!) en heeft tot doel het opstarten van oudergroepen waar maandelijks in een informele setting, onder het genot van een Ethiopisch kopje koffie tijdens een koffieceremonie belangrijke zaken kunnen worden besproken. Vaders en moeders kunnen het verdriet en de onmacht met elkaar delen in een huiselijke sfeer, waarin gelijkwaardigheid centraal staat. Maar wat de boventoon gaat voeren zijn de oplossingen die met elkaar worden bedacht, met altijd hun kinderen centraal. Belangrijke issues zoals de acceptatie, weerbaarheid, opvoedkunde, maar ook seksuele zaken worden in de Buna Tetu-groepen besproken. Samen wordt er een plan van aanpak gemaakt om de problemen zo goed mogelijk aan te pakken.

AFGEROND project in Ethiopië

 • Onderwijsproject kinderen met een verstandelijke beperking
 • Goede educatie en opvang voor kinderen met een verstandelijke beperking is er nauwelijks in Ethiopië. De kinderen worden vaak thuis opgesloten of achtergelaten bij de kerk. Voor ouders is het erg moeilijk hoe om te gaan met hun kind door de weinige kennis die er is over kinderen met een verstandelijke beperking. Ook scholen zijn nauwelijks toegerust met middelen en er is geen kennis over de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen.(...) The Thom Foundation wil zich graag inzetten samen met Stichting Joni een mooi project te realiseren. En wij doen dit door Thom Ventoux 2016 te koppelen aan dit project. Een unieke uitdaging voor een uniek project en dat met als doel kinderen met een beperking een volwaardiger rol in de samenleving te geven.

AFGEROND project in Nepal

 • Ondersteuning operaties gehandicapte kinderen
 • In het westen van Nepal, bij de plaats Doti, zijn acht kinderen geïdentificeerd die zouden moeten worden geopereerd om hen van hun handicap af te helpen. De ouders van deze kinderen kunnen zich de reis- en verblijfskosten niet veroorloven. (...) Friends of the Disabled wil deze kinderen en de begeleidende ouders naar de stad vervoeren, de operaties laten uitvoeren en de revalidatie organiseren.

AFGEROND project in Ghana

 • Bouw toiletten school Konongo
 • In het midden van Ghana, in de buurt van de grote stad Kumasi ligt het dorpje Konongo. Door de stichting Blocks is in dit dorpje in 2012 een school gebouwd. Zo konden de kinderen uit het dorp en de omgeving naar school. (...) Om de verdere inrichting van de school mogelijk te maken heeft de stichting Blocks bij The Thom Foundation een aanvraag ingediend voor de financiële ondersteuning bij de bouw van twee aangepaste toiletten en de aanschaf van hulpmiddelen, zoals rolstoelen en krukken.

AFGEROND project in Sri Lanka

 • Zonnepanelen voor revalidatiecentrum
 • In het zuiden van Sri Lanka in het dorpje Mahagodawatte is een revalidatiecentrum gelegen welke bestaat uit een school en een kinder tehuis wat zich richt op de opvang van 27 jongeren met een fysieke beperking. De leeftijd van deze jongeren varieert van 12 tot en met 24 jaar. Zij verblijven ongeveer 2 tot 4 jaar in het centrum. In deze periode krijgen zij medische hulp (bijv. fysiotherapie) en worden zij ook opgeleid middels een vakopleiding. Het centrum biedt tevens onderwijs en opleiding aan gehandicapte jongeren welke woonachtig zijn in de buurt.

AFGEROND project in Oost-Afrika

 • Outreachprogramma voor reconstructie chirurgie
 • AMREF Flying doctors is voor velen geen onbekende organisatie. Zij werken al jaren aan het verbeteren van de gezondheid voor kwetsbare groepen in Afrika. Het oudste en meest omvangrijke programma is het verlenen van medische zorg in afgelegen gebieden in oostelijk Afrika, ook wel Outreach genoemd. Met dit programma is AMREF, bij haar oprichting 50 jaar geleden, gestart. U kent het beeld vast wel. Met een klein vliegtuigje bezoekt AMREF afgelegen gebieden in bijvoorbeeld Oost-Afrika om daar medische zorg te bieden.

AFGEROND project in Malawi

 • Oogheelkundige zorg voor kinderen
 • Kinderen vormen de helft van de bevolking van ongeveer 15 miljoen mensen in Malawi. Ongeveer 6.000 kinderen kunnen niet goed zien. Slechts 10% van hen gaat naar school. Een aantal kinderen met ernstige oogaandoeningen volgt onderwijs in speciale scholen. Drie van deze scholen deden mee aan een proefproject: Montfort in het zuiden, Nsialudzu in het midden en Ekwendeni in het noorden van Malawi.

AFGEROND project in Ethiopië

 • Bouw toiletten bij school
 • In Addis Ababa staat een school voor gehandicapte kinderen genaamd de Atsne Libne Dingil School. De school wordt al langer ondersteund door de stichting Joni in samenwerking met een lokale stichting genaamd SMILE. Op de school zitten ongeveer 40 kinderen met een handicap. De school was niet voorzien van toiletten wat maakte dat jongens met een beperking zo'n 100 meter moesten lopen naar reguliere toiletten. Toiletten die vaak niet voor iedere jongen met zijn of haar beperking toegankelijk waren. Daarnaast werden de jongens, op weg naar het toilet, vaak gepest. Voor de meisjes van de school was er helemaal geen toilet. Het behoeft geen nadere uitleg welke beperking het is dat er voor deze kinderen geen goede toiletvoorziening aanwezig was.

AFGEROND project in Malawi

 • Revalidatiecentrum
 • Het medisch centrum Lilongwe bereikt 1.000 kwetsbare kinderen per jaar en ziet gemiddeld 60 patiënten per dag. Een onderdeel van dit medisch centrum is het Children's Rehabilitation Program. Het programma richt zich specifiek op kinderen met een handicap. Zowel kinderen vanuit het SOS kinderdorp Lilongwe als de brede gemeenschap hebben toegang tot de diensten die worden verzorgd binnen dit programma. The Thom Foundation heeft er mede voor gezorgd dat het centrum voorzien is van hulpmiddelen, zoals rolstoelen, stastoelen (voor die kinderen die niet kunnen zitten), een machine voor de behandeling van neurologische aandoeningen en een behandelbank.

AFGEROND project in Oeganda

 • Waterputten bouwen
 • In Namasagali, Kamuli district, wil Hope Alive Uganda een waterput aanleggen op het terrein van Namasagali secondary school, een school voor voortgezet onderwijs in Namasagali. Op dit moment is daar geen waterput en lopen de kinderen en vrouwen uit de gemeenschap vele kilometers om water te halen. Water is de eerste levensbehoefte, maar het halen van dit water in Namasagali is niet zonder gevaar of altijd goed voor de gezondheid. Daarnaast ontbreken goede sanitaire voorzieningen, zoals watertaps waar de kinderen hun handen na latrine gebruik kunnen wassen, zodat hygiëne wordt bevorderd en ziekten worden teruggedrongen. In dit project neemt The Thom Foundation een deel van de totale financiering voor zijn rekening. Andere stichtingen die dit project ondersteunen zijn Impulsis, Share4more en de Dutch Flower Foundation.

AFGEROND project in Kenia

 • Inrichting werkplaats orthopedische hulpmiddelen
 • Mumias is een stad in de provincie Magharibi, in het westen van Kenia. De stad heeft een inwoneraantal van 32.965. In deze stad is sinds 1984 het Educational Assessment and Rescue Center (EARC) actief op het gebied van het bieden van ondersteuning aan kinderen met een beperking. Samen met de stichting Harambee Holland heeft EARC een centrum opgericht waar de handicap van kinderen in kaart wordt gebracht en naar een gepaste behandeling wordt gezocht. Helaas moeten op dit moment de kinderen voor op maat gemaakte hulpmiddelen nog naar een andere stad of zelfs buiten Kenia reizen. Iets wat voor vele ouders en kinderen natuurlijk niet mogelijk is gelet op de kosten. Door onze partner Wilde Ganzen is aan The Thom Foundation gevraagd een bijdrage te leveren aan de inrichting van de te bouwen werkplaats.

AFGEROND project in Bangladesh

 • Speciaal onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking
 • Niketan wil speciaal onderwijs realiseren en lesmateriaal ontwikkelen voor kinderen van 6 tot 13 jaar. Bij het ontwikkelen van het lesmateriaal gaan ze uit van de theorie van professor Timmers-Huigens, wiens theorie is geënt op de ontwikkelingsfasen van een kind. Leerlingen met een neurologische aandoening hebben veel aandacht nodig bij het verwerken van informatie. Het tempo van het leren en de uitvoering van de handelingen neemt over het algemeen meer tijd in beslag. Bij het onderwijs aan deze leerlingen staat (de versterking van) redzaamheid centraal. Het hebben van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld hangen daarmee nauw samen. The Thom Foundation heeft dit unieke project omarmd en het project uitgekozen voor Thom Ventoux 2014.

AFGEROND project in Ghana

 • Hand-in-handgemeenschap voor kinderen en jongeren met een beperking
 • Via de stichting Wilde Ganzen zijn wij in contact gekomen met stichting Madamfo. Door steun van TTF, samen met stichting Madamfo, kan het gemeenschapscentrum Nkoranza (Ghana) grondig worden opgeknapt. Het centrum biedt onderdak, zorg en begeleiding aan kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Het centrum is erg verouderd: de daken lekken, de stroomdraden zijn gevaarlijk en aan vervanging toe. Ook de deuren en ramen moeten worden vervangen alsmede het muskietengaas.

AFGEROND project in Malawi

 • Ondersteuning medisch centrum gehandicapte kinderen
 • In Blantyre, een stad gelegen in het zuiden van Malawi, is in 2007 een medisch centrum gebouwd door SOS kinderdorpen. Dit centrum bereikt zo'n 2000 kwetsbare kinderen per jaar. Een onderdeel van het medisch centurm is het Children's Rehabilitation Program. Dit programma richt zich specifiek op kinderen met een handicap. Het is de enige rehabilitatie-voorziening in de regio. SOS kinderdorpen heeft gevraagd of The Thom Foundation dit specifieke programma voor gehandicapte kinderen wil gaan ondersteunen.

AFGEROND project in Peru

 • Thuisondersteuning gehandicapte kinderen en ouders in Huancayo
 • Het project richt zich op gehandicapte kinderen in de leeftijd van 0 tot 10 jaar rondom de stad Huancayo. Deze kinderen hebben verschillende aandoeningen maar de grote meerderheid heeft een verstandelijke beperking. De kinderen hebben vaak geen speelgoed en hulpmiddelen zijn nauwelijks voorhanden. Kinderen met een handicap worden in Peru, zeker in de arme gebieden, gezien als een straf van god. Vaak worden de kinderen verborgen gehouden en groeien zij op in een isolement.

AFGEROND project in Nepal

 • Sanitaire voorzieningen in Jumla
 • De Karnaligebied is de armste en minstontwikkelde zone van Nepal. Het blindenhostel in Jumla vangt blinde kinderen en jongeren op die thuis alleen achtergelaten werden en helemaal aan hun lot werden overgelaten. Belangrijk is dat zij zelfvertrouwen krijgen en vrolijk worden. In dit hostel is dat het geval. De kinderen leven samen met hun lotgenoten, gaan naar school en leren alles zoveel mogelijk zelfstandig te doen. Ook op het gebied van hygiëne zijn er verbeteringen aan te brengen.

AFGEROND project in Kenia

 • Omheiningsmuur bij school in Mombassa
 • In Kenya is geboren worden met een fysieke of mentale beperking een heel erg groot taboe. Kinderen worden verstopt of soms aan de ketting gelegd. Zelfs als kinderen alleen een fysieke beperking hebben, maar wel de capaciteiten om te leren, dan worden zij sociaal niet geaccepteerd. De Port Reitz School in Mombassa vangt gehandicapte kinderen op, door hen praktijkonderwijs te geven en waar nodig ook onderdak te verschaffen.

AFGEROND project in Zuid-Afrika

 • Crèche in Port Shepstone
 • In de periode van 21 juli tot 11 augustus 2011 is er een groep jongeren van de Hervormde Kerk in Loosdrecht afgereisd naar Zuid-Afrika met het doel om daar een crèche te bouwen.

AFGEROND project in Bangladesh

 • Dagcentrum peuters Manikganj
 • Voor het komend jaar heeft het bestuur van The Thom Foundation besloten opnieuw stichting Niketan te steunen. Ditmaal bij het realiseren van een dagcentrum voor hele jonge kinderen met een beperking. In Bangladesh zijn geen consultatiebureaus en peutergroepen waar mogelijke problemen bij jonge kinderen geïndiceerd kunnen worden. Daarnaast is juiste hulp vinden in Bangladesh erg moeilijk.

AFGEROND project in Bolivia

 • Schoolbouw, inrichting en lesmaterialen in Caranavi
 • The Thom Foundation steunt de stichting Por todo el mundo met de realisatie van de school voor gehandicapte kinderen. De bouw van de school verloopt voorspoedig en zal naar verwachting in oktober 2011 zijn afgerond. Mede door de actie van de SKBNM ('Stichting Kinderdagverblijven Bussum Naarden Muiden Muiderberg') wordt het mogelijk de school in te richten en uit te rusten met de juiste lesmaterialen voor deze doelgroep.

AFGEROND project in Wit-Rusland

 • Wooneenheden voor verstandelijk beperkte jongeren Kalinovka
 • Door dit project komt een huis beschikbaar dat bestaat uit vier aparte wooneenheden voor kinderen met een lichte verstandelijke of lichamelijke beperking. Tijdens hun verblijf in de wooneenheden leren de kinderen zich voor te bereiden op een zelfstandig leven in de maatschappij. Met de bouw van de wooneenheden wordt de maatschappelijke integratie van gehandicapte kinderen bevorderd.

AFGEROND project in Zuid-Afrika

 • Aanschaf schoolbus Johannesburg
 • Het Coronation Training Centre in Newlands, een township van Johannesburg, is opgericht in 1973 naar aanleiding van het feit dat er in de wijde omtrek van het township geen onderwijsinstelling was voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Hierdoor konden deze kinderen niets leren en moesten zij overdag vaak aan hun lot worden overgelaten als de ouders gingen werken. Het doel van deze school is de kinderen te leren op een praktisch manier zoveel mogelijk zelfstandigheid bij te brengen zodat zij zich later zelf kunnen redden in de maatschappij. Om de kinderen veilig naar school te kunnen brengen wordt gebruikgemaakt van twee schoolbussen.

AFGEROND project in Senegal

 • Ondersteuning verstandelijk gehandicapte kinderen Ziguinchor
 • Vanuit de overheid en in de maatschappij van Senegal is er helaas weinig tot geen begrip en hulp voor verstandelijk gehandicapte kinderen. Daarom is het zo belangrijk dat zij die zich 'hart' willen maken voor deze doelgroep worden ondersteund. The Thom Foundation heeft dan ook besloten het goede initiatief van Esther Iepema en Baye Ousmane Diatta te steunen door de kosten van ontwikkelingsmaterialen voor haar rekening te nemen.

AFGEROND project in Argentinië

 • Dagopvang in Rafaela
 • In 1988 is in de stad Rafaela, in de provincie Santa Fe, opvanghuis/boerderij 'El Ceibo' opgezet met het doel dagactiviteiten en steun te bieden aan mentaal en fysiek gehandicapten en arme, sociaal ontwrichte jongeren en volwassenen. The Thom Foundation steunt dit project. Met onze financiële steun zal nieuw meubilair voor 'El Ceibo' worden gekocht voor de slaapkamers (bedden, matrassen, beddengoed en kasten), de werkplaats (een snijmachine, een cirkelzaag en een freesmachine) en de voor de keuken (oven en een ijskast).

AFGEROND project in Zimbabwe

 • Sportprogramma gehandicapte kinderen
 • In maart 2010 is een aanvraag gehonoreerd voor een sportproject voor kinderen met een beperking. In Zimbabwe worden deze kinderen vaak uit schaamte door hun ouders weggestopt en komen nooit buiten. De helft van hen gaat dan ook niet naar school. Door financiering van het project kunnen 260 kinderen wekelijks deelnemen aan sportactiviteiten en worden daardoor uit hun isolement gehaald.

AFGEROND project in Oeganda

 • Groentetuinen voor weeskinderen
 • De situatie van kinderen in Oeganda laat erg veel te wensen over. Esther Haaisma van Stichting Hope Alive Uganda is afgelopen augustus naar Oeganda gegaan en heeft met hulp van TTF groentetuinen kunnen aanleggen ten behoeve van de weeskinderen in Kisozi. Door de aanleg van de groentetuinen kunnen de weeskinderen gevarieerder en gezonder gaan eten. Nu krijgen ze slechts een of soms twee erg eenzijdige maaltijden per dag.

AFGEROND project in Tadzjikistan

 • Braillesysteem voor blinde kinderen
 • Blinde scholieren in Tadzjikistan krijgen toegang tot leerstof in de eigen taal door een Tadzjieks brailleschrift te ontwikkelen en de publicatie van studieboeken voor blinden in het Tadzjieks te publiceren. Om de onderwijssituatie voor hen te verbeteren wil stichting Sigma samen met de TTF ervoor zorgen dat alle kinderen in Tadzjikistan les kunnen krijgen in hun moedertaal. De organisatie gaat luisterboeken en brailleleesboeken produceren in het Tadzjieks.

AFGEROND project in Thailand

 • Ziekenzaal in Mae Tawo
 • De stichting Displaced Persons Response Network probeert de opvang van de Karen zowel in Thailand als in Birma te ondersteunen. Zij doen dit door het bouwen van scholen, een weeshuis en allerlei andere soorten van hulp. Op het verzoek van DPRN heeft The Thom Foundation de bouw van een ziekenzaal gefinancierd. Het project is gestart in april 2010 en nadert zijn voltooiing in oktober 2010.

AFGEROND project in Indonesië

 • Weeshuis in Singaraja
 • The Thom Foundation heeft begin dit jaar besloten de nieuwbouw van een weeshuis op het Indonesische eiland Bali financieel te ondersteunen. Het weeshuis gelegen in het noorden van Bali werd medio 2008 door ons bezocht. 35 kinderen werden in 2 kleine huisjes, weg van de toeristische centra opgevangen. In het weeshuis wonen kinderen die uit onwettige relaties zijn geboren en op jonge leeftijd op last van de dorpsoudste het dorp zijn uitgezet en kinderen waarvan een of beide ouders zijn overleden.

AFGEROND project in Bangladesh

 • Dagcentrum voor gehandicapte kinderen
 • The Thom Foundation heeft besloten een dagcentrum voor gehandicapte kinderen in Ghior te steunen. Het centrum is door stichting Niketan opgericht in 2001. In het centrum verblijven zo'n 35 kinderen met een verstandelijke of motorische handicap in de leeftijd van vier tot vijftien jaar.

AFGEROND project in India

 • Naschoolse opvang gehandicapte kinderen in Bangalore
 • Bangalore is de hoofdstad van de Indiase provincie Kannada. Bangalore heeft 4,5 miljoen inwoners en is de op drie na grootste stad in India (2004). Bangalore heeft een grote aantrekkingskracht op de bevolking van Kerala en Tamil Nadu. Daardoor voorspelt men dat Bangalore binnen vijf jaar de grootste stad van India zal zijn.

AFGEROND project in Kameroen

 • Bouw van een school in Doukoula
 • In vergelijking met andere Afrikaanse landen doet Kameroen, een land in West Afrika, het niet slecht op onderwijsgebied. De tendens is echter dat scholen vooral in stedelijke gebieden gebouwd worden. Lokale autoriteiten krijgen van de nationale overheid steeds meer de verantwoordelijkheid toegeschoven om zorg te dragen voor het onderwijs, maar ze krijgen weinig financiële steun om hun plannen uit te voeren.

Ghana map medium

AFGERONDE projecten in Ghana

 • Kraamkliniek in Logba, gelegen in de Volta Region
 • Nog voor de oprichting van The Thom Foundation waren wij al op kleine schaal actief met steun aan projecten in ontwikkelingslanden. Zo hebben we in 1999 de bouw van een nieuwe kraamkliniek in Logba gesteund.

 • Gezondheidscentrum in Sombo
 • In het noorden van Ghana even boven het plaatsje Wa is in 2002 met onze hulp een gezondheidscentrum gebouwd. Het project is een groot succes.