Thom Beeld

Project in Thailand - Educatie Thaise kinderen met achterstand of beperking

PROJECTGEGEVENS

Al meer dan 15 jaar heeft de Stichting Thai Child Development Foundation (TCDF) duurzame invloed op de levens van kansarme kinderen. TCDF zorgt dat er aangepaste medische zorg en onderwijs beschikbaar is voor kinderen met lichamelijke handicaps, leerstoornissen of sociale problemen. TCDF streeft naar het ontwikkelen van kracht en zelfredzaamheid en de kinderen zo betere toekomstmogelijkheden te bieden. De activiteiten en het lesprogramma van de Speciale School zijn gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van de leerlingen / studenten en ze zo betere toekomstmogelijkheden te bieden. Door intensieve samenwerking met de families, verzorgers van de leerlingen, leraren in de scholen, medische hulpverleners en haar professionele staf, streeft TCDF naar een beter gezondheids- en educatie systeem voor kinderen.

Op de speciale school krijgen de kinderen met een beperking onderwijs, medische zorg en sommigen ook beroepsopleiding. Het betreft zo'n 25 kinderen van vier tot begin 20 jaar; de meeste kinderen zijn tussen de 10-16 jaar oud.

Elke student heeft een persoonlijk lesplan en wordt waar mogelijk getraind en gestimuleerd op het gebied van:

  • Educatieve ontwikkeling (lezen en schrijven).
  • Emotionele ontwikkeling (werken en leren in teamverband, rollenspel, zorg voor anderen, verzorging van dieren, persoonlijke begeleiding, betrokkenheid van familie leden, sociaal correct gedrag, et cetera).
  • Fysieke ontwikkeling (fysiotherapie, yoga, team sport, spelletjes, et cetera).
  • Dagelijkse vaardigheden (zelfstandigheid met betrekking tot persoonlijke verzorging, lezen, schrijven, computer gebruik, zelfstandig wonen, oriëntatie en de weg weten buiten de eigen omgeving, fietsen, telefoongesprekken voeren, et cetera).
  • Beroepstraining (beroepstraining op onze zorgboerderij, in het restaurant van TCDF, rekenen, omgaan met geld en budget, sparen, et cetera).
Jongeren van de beroepsopleiding aan het werk

Jongeren van de beroepsopleiding

De beroepsopleiding biedt in de praktijk verschillende mogelijkheden. Als de jongvolwassenen met een beperking potentie hebben om te werken dan kunnen ze bij de stichting blijven werken, maar de beroepsopleiding is er vooral op gericht om in hun eigen gezin en dorp zelfredzaam te worden en te zijn. De doelstelling is dat de jongvolwassene echt een inkomen kan verdienen en zo ook kan bijdragen in het gezin.

Van de totale kosten van het project neemt The Thom Foundation 5.000 euro voor haar rekening waarvoor educatief materiaal voor de beroepsopleiding is aangeschaft.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.