Thom Beeld

Project in Nepal: Nepal Geeft!

PROJECTGEGEVENS

Stichting Nepal Geeft! (SNG) is opgericht in 2014. SNG richt zich op de verbetering van de levensomstandigheden van mensen in Nepal, op het bieden van een toekomstperspectief in de meest brede zin van het woord, op het bieden van een menswaardig(er) bestaan. SNG werkt lokaal samen met Himalayan Education And Development (HEAD Nepal), een organisatie die zich richt op het aanbieden van onderwijs en training aan de visueel en lichamelijk beperkte kinderen in Humla.

Bijna 95% van de kinderen met een beperking is analfabeet. Door armoede, gebrek aan onderwijs en een laag bewustzijn van de implicaties van het leven met een beperking, zijn gezinnen met kinderen met een beperking niet in staat om hun opleiding volledig te ondersteunen.

Kinderen met een beperking worden in een vorig leven als vervloekt beschouwd voor hun verkeerde daden en kunnen zelfs door hun eigen familie worden afgewezen. Om dit probleem op te lossen is de 'Mobiele School' bedacht om dergelijke kinderen te bereiken en om het bewustzijn over beperking, sociale inclusie en toegang tot onderwijs te vergroten. De school werkt via leraren die te paard reizen naar de afgelegen bergdorpen zonder wegverbindingen, waarbij lesmateriaal wordt meegenomen. Ze gaan van deur tot deur en bieden lessen aan kinderen en hun ouders en volgen een reeks trainingen voor leraren en lokale vertegenwoordigers voor een betere educatieve inclusie van dergelijke kinderen in reguliere scholen.

De algemene doelstelling van de Mobiele School is kinderen te bereiken die uitgesloten zijn van onderwijs. De specifieke doelstelling is dat (1) kinderen met een beperking met succes worden geïntegreerd in het reguliere onderwijs via een inclusieve aanpak, (2) de ouders van kinderen met een beperking hun manier van denken en hun houding tegenover kinderen met een beperking veranderen en positief worden over hun toekomst en (3) de reguliere scholen (leraren) en lokale vertegenwoordigers goed uit te rusten voor inclusief onderwijs. De kinderen met een beperking worden geïntegreerd in het reguliere onderwijs.

Wat gaat er concreet gebeuren? De kernactiviteiten bestaan uit: onderzoek/identificatie van kinderen met een beperking, gesprekken met ouders over het belang van onderwijs, bewustwording en voorlichting in de gemeenschap, lesgeven aan de kinderen, en bijscholing/begeleiding leraren van de reguliere scholen over inclusief onderwijs. Minstens 230 kinderen met verschillende beperkingen in twee plattelandsgemeenten krijgen profijt van dit project. De kinderen zijn medio 2018 geïdentificeerd. Door uitstekende veldwerk is de situatie van de kinderen goed in kaart gebracht. Het vervolgtraject is eind 2018 gestart en loopt door in 2019. De leeftijd van de kinderen varieert tussen de 5 en 18 jaar oud; de beperkingen zijn zeer divers (fysiek, visueel, doof / slechthorend, spraak, intellectueel en/of meervoudige beperkt).

The Thom Foundation heeft dit project kunnen steunen met het bedrag van 5800 euro. Voor meer informatie over onze bijdrage aan dit project, neem contact op met TTF.