Thom Beeld

Project in Ethiopië - Aanschaf hulpmiddelen kinderen

PROJECTGEGEVENS

  • Initiatief: StartUp4kids Foundation (Ethiopië)
  • Partner: Dires for Development
  • Bijdrage: € 11.700
  • Start project: juni 2017
  • Oplevering: juni 2017
  •  

UPDATE okt. 2018 - Recent hebben wij een voortgangsrapportage ontvangen en gesproken met Katja Visser van Startup4kids. Het blijkt dat door het project veel dove kinderen zijn bereikt en les hebben gekregen in het Aflatoun. Ook de trainers zijn verder opgeleid om de kinderen op een juiste wijze te begeleiden in de verschillende lessen. Tijdens deze lessen werkten de kinderen onder begeleiding de Aflatoun-trainer aan praktische opdrachten die vallen onder vijf verschillende modules en kernthema's: Zelfontdekking Wie ben ik?, Rechten en plichten, Sparen en omgaan met geld, Plannen en budgetteren en Sociaal en financieel ondernemerschap.

Kinderen met een beperking in Ethiopië behoren tot de kwetsbaarste en kansarmste groepen in de samenleving. Zij worden vaak gediscrimineerd en uitgesloten van deelname aan onderwijs en werk. De overheid heeft geen oog voor deze groep, de kinderen zijn totaal afhankelijk van hun familie en hun omgeving. Door het niet meetellen in de samenleving is het zelfvertrouwen van deze groep kinderen zeer laag en hebben zij vaak een onderwijsachterstand. Bovendien kunnen zij niet deelnemen aan economische activiteiten en heeft ze geen inkomen.

Samen met haar partner Dires for Development wil StartUp4kids Foundation in het schooljaar 2017/2018 in Addis Abeba 1500 kinderen met een beperking bereiken. Dit zijn voornamelijk dove kinderen, maar ook kinderen met een geestelijke en lichamelijke beperking en blinde kinderen.

StartUp4kids doet dit door het bewezen en professionele lesprogramma van Aflatoun aan te bieden aan kinderen binnen het basisonderwijs.

Tijdens het programma ontdekken de kinderen wie ze zijn en welke talenten ze hebben. Door het opzetten van miniondernemingen ervaren ze welke mogelijkheden ze hebben en wat ze kunnen bereiken. Hiermee verhoogt het zelfvertrouwen en omdat het programma op basis van ervaringsleer is, zullen ze de nieuw opgedane vaardigheden hun hele leven kunnen benutten en vergroten zij de kansen op (financiële) onafhankelijkheid.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.