Thom Beeld

Project in Ethiopië - Onderwijsproject

PROJECTGEGEVENS

  • Initiatief: Stichting Joni
  • Start project: september 2016
  • Bijdrage: € 32.750
  • Partner: SMILE
  • Geplande uitvoering: december 2017
  •  

The Thom Foundation heeft besloten om het onderwijs project van stichting Joni en hun partnerorganisatie Smile in Ethiopie financieel te gaan ondersteunen met de opbrengst van de Thom Ventoux 2016.

Goede educatie en opvang voor kinderen met een verstandelijke beperking is er nauwelijks in Ethiopie.

Schaamte en gebrek aan informatie zorgen ervoor dat ouders hun gehandicapte kind thuis opsluiten of achter laten bij een kerk. Ook de overheid is weinig betrokken bij de opvang en opleiding van deze doelgroep. Scholen hebben geen middelen om deze kinderen op te vangen en leerkrachten hebben weinig tot geen kennis over de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen met een beperking.

Het onderwijsproject bestaat uit een trainingsprogramma voor 30 leerkrachten en het ontwikkelen van lesmateriaal voor de doelgroep met instructies in het Ambaars. Daarnaast omvat het project een bewustwordings campagne o.a. door het organiseren van informatiebijeenkomsten voor ouders, familie en overheid en open dagen op betrokken scholen.

Dit project heeft als doel het belang van onderwijs voor, opvang en mogelijkheden van kinderen met een verstandelijke beperking in Ethiopie zichtbaar te maken en zo onderwijs voor deze kinderen te realiseren, waardoor zij een volwaardige rol in de samenleving kunnen vervullen.

Thom Ventoux 2016

De kinderen om wie het uiteindelijk gaat

Stichting Joni is een professionele organisatie, die internationaal samenwerkt met diverse organisaties. Er zijn meerdere programma's in uitvoering en er zijn een groot aantal vrijwilligers op verschillende vlakken actief. SMILE is de organisatie Social Movement on Inclusive Life Ethiopia. SMILE en Joni werken intensief samen om kinderen met een beperking zichtbaar te maken in de Ethiopische samenleving.

Stichting Joni heeft de afgelopen twee jaar op de Libne Dingel School in Addis Abbeba gewerkt met een klas van 50 kinderen met een verstandelijke beperking. Er zijn vele verbeteringen zichtbaar, kinderen ontwikkelen zich binnen hun eigen mogelijkheden en leerkrachten zijn getraind om te gaan met deze kinderen en ook de ouders worden actief betrokken bij dit proces. Na evaluaties met de betrokken leerkrachten, ouders en experts van de Addis Ababa University afdeling Special Need Education and Disability Federation is er toegewerkt naar het bovengenoemde projectplan.

Thom Ventoux 2016

De Thom Ventoux 2016 heeft ruim 32.750 euro opgebracht en met deze geweldige opbrengst kan Stichting Joni samen met hun partnerorganisatie Smile dit mooie onderwijsproject realiseren. Een uniek project en dat met als doel kinderen met een beperking in Ethiopie een volwaardiger rol in de samenleving te geven. De voorbereidingen zijn nu in volle gang en we zullen u via de nieuwsbrieven op de hoogte houden van de voortgang van dit onderwijsproject.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.