Thom Beeld

Project in Bangladesh - We can be heroes

PROJECTGEGEVENS

  • Initiatief: Niketan i.s.m. DDRA
  • Start project: maart 2018
  • -
  • Partner: Niketan
  • Oplevering: december 2018
  • Bijdrage: 5.000,- euro

De stichting Niketan is al lang actief in Bangladesh en richt zich op het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen met een beperking. Aangezien dit ook een doelstelling van The Thom Foundation is, is het niet vreemd dat wij al langer Niketan financieel ondersteunen.

In dit project heeft The Thom Foundation, naast diverse andere stichtingen, het project We Can Be Heroes ondersteunt.

Dit project richt zich op het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen met een beperking en hun familie.

Mede door een bijdrage van The Thom Foundation wordt de stichting Niketan, in samenwerking met hun partner in Bangladesh DRRA, in staat gesteld om in 2018 onder andere de volgende activiteiten te ondernemen ongeveer 130 kinderen met een beperking begeleiden en ondersteunen, ouders ondersteunen en voorlichten, voorlichting geven en de betrokkenheid vergroten van de leefomgeving van deze kinderen en de rol van de overheid vergroten bij het welzijn van deze kinderen.

Het project 'We Can Be Heroes' loopt al enkele jaren en heeft en levert een grote bijdrage aan het uit zijn isolement halen van het gehandicapte kind en zijn familie. In juli 2018 ontvingen wij de eerste voortgangs rapportage waaruit duidelijk werd dat het project ook in 2018 zijn doelstellingen gaat halen.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.