Thom Beeld

Project in Bangladesh - We can make change

PROJECTGEGEVENS

  • Initiatief: Niketan
  • Start project: maart 2019
  • -
  • Partner: Niketan
  • Oplevering: maart 2020
  • Bijdrage: 5.000,- euro

Vanaf 2009 heeft The Thom Foundation al projecten van Stichting Niketan in Bangladesh financieel gesteund (zie eerdere projectprofielen). Samen hebben we meer dan 500 kinderen met een beperking kunnen helpen.

In dit project heeft The Thom Foundation, naast diverse andere stichtingen, het project We Can Be Heroes ondersteunt.

Sinds 2017 steunt The Thom Foundation een project van Niketan in het Manikganj-district dat gericht is op praktische thuishulp, mantelzorg aan kinderen met een handicap, maar waar ook les gegeven wordt zogenaamde 'verandaschooltjes'. Dit zijn schooltjes bij mensen thuis, veelal letterlijk op de veranda bij het huis of buiten op het erf.

Inmiddels zijn er 13 verandaschooltjes en waar 160 kinderen deelnemen aan voorschoolse activiteiten en fysiotherapie en huiswerkbegeleiding krijgen. Daarnaast wordt er vanuit het project aan vele andere kinderen en ouders begeleiding gegeven. Dit gebeurt door ouders praktische ondersteuning te bieden in de thuissituatie, maar ook door ze te helpen bij het aanvragen van een invaliditeitsuitkering of een beurs.

Verandaschool

Kinderen krijgen les op een verandaschool

De contacten van Niketan met de lokale overheid zijn zo goed dat Niketan betrokken wordt bij hun jaarlijkse budgetbesprekingen. Met behulp van het overheidsgeld en de middelen van Niketan worden onder andere leerkrachten van de basisschool getraind en leerlingen begeleid. Dit heeft er toe geleid dat ruim 70 kinderen met een beperking succesvol zijn ingestroomd in de basisschool.

Ook worden met behulp van 90 buddy's (vrijwilligers) een dag in de week gezinnen met een gehandicapt kind bezocht. Zij helpen met huiswerk, ontlasten het gezin door wat zorg over te nemen of ze maken gewoon een lekker uitje met het gehandicapte kind. Jongeren hebben een training gekregen in sociale vaardigheden, werkhouding, seksuele voorlichting en omgaan met geld, waardoor hun kans op de arbeidsmarkt toeneemt.

In de komende jaren zullen lokale apothekers en medewerkers van gezondheidscentra worden getraind, wordt een campagne tegen het seksuele geweld van meisjes met een beperking gestart en moeders opgeleid tot community werkers zodat zij in de toekomst zelfstandig een veranda school kunnen runnen. Om deze plannen te realiseren heeft The Thom Foundation besloten een bedrag van 5.000 euro te doneren aan Niketan.

Voor meer informatie over dit project, neem contact op met TTF.