Thom Beeld

Projectondersteuning aanvragen

Misschien kent u projecten die de steun van The Thom Foundation kunnen gebruiken. Dit kunnen projecten zijn waar u van heeft gehoord of waar u zelf al in participeert.

Vanzelfsprekend stelt The Thom Foundation eisen aan projecten die worden gesteund.

Aanvraagprocedure

Met het formulier "Projectondersteuning The Thom Foundation" (.doc) kunt u een aanvraag voor projectondersteuning bij The Thom Foundation aanvragen. Stuur het ingevulde formulier naar info at thethomfoundation punt nl.

De vragen in het formulier zijn bedoeld om informatie te verstrekken over uw project. Op basis hiervan wordt beoordeeld of uw project in aanmerking komt voor mogelijke steun door The Thom Foundation (TTF).

Belangrijk is op te merken dat op basis van een eerste beoordeling ('voorselectie') een definitief besluit over uw aanvraag wordt genomen.

Wilt u meer informatie of vraagt u steun van The Thom Foundation neem dan gerust contact met ons op.