Thom Beeld

Over The Thom Foundation

The Thom Foundation is een stichting die is opgericht ter nagedachtenis aan onze zoon en broer Thom Bredenbeek. Thom is geboren 27 augustus 1994 en is overleden op 19 december 2004.

Thom was een prachtig kind, sociaal, liefdevol en hulpvaardig.

Wij hopen dat met The Thom Foundation de naam van Thom voortleeft en dat vele kinderen in de wereld hulp mogen ontvangen van deze stichting.

Stefan Bredenbeek en Inge Obdeijn, Sophie en Eva.

Geschiedenis

Voor de oprichting van The Thom Foundation waren wij al op kleine schaal actief met het steunen van projecten in ontwikkelingslanden. Met diverse donateurs ondersteunen wij een (kraam)kliniek in Logba (Ghana). Deze kliniek is door ons al diverse malen bezocht en wordt nu verder ondersteund vanuit de stichting.

Voor meer informatie, zie Projecten.

De stichting

The Thom Foundation is opgericht op 27 augustus 2006 en staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (nummer 08089149). Statutair is The Thom Foundation gevestigd Jan Wijngaardstraat 6, 7415 ER Deventer. Het postadres is Lammert Majoorlaan 42, 1401 RP Bussum.

The Thom Foundation staat bij de Belastingdienst ingeschreven onder het fiscaalnummer 8093.37.095. Bij de Belastingdienst staat The Thom Foundation sinds 1 januari 2008 geregistreerd met een ANBI status.

Visie, missie en doelstelling

De visie van The Thom Foundation is dat elk kind waar ook ter wereld recht heeft te leven in menswaardige omstandigheden en dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen hun eigen mogelijkheden.

De missie van The Thom Foundation is te bevorderen dat kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of geestelijke beperking, die leven in mensonwaardige omstandigheden of zonder onze hulp niet of nauwelijks kansen krijgen op een menswaardig bestaan, te helpen, zodat zij zich binnen hun mogelijkheden, zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

The Thom Foundation tracht haar missie te realiseren met financiële steun aan uitsluitend die projecten ten behoeve van kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of geestelijke beperking waardoor de leefomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van deze kinderen kunnen worden verbeterd.

Voor meer bijzonderheden, zie project aanvragen.

Stichtingsbestuur en beloningsbeleid

Het bestuur van The Thom Foundation bestaat uit:

  • Dhr. S.L. Bredenbeek (voorzitter)
  • Dhr. F.J. Witz (secretaris)
  • Dhr. L.J. Stoer (penningmeester)

Adviseurs

The Thom Foundation wordt geadviseerd door:

  • Mevr. L. Halsema
  • Mevr. I.M.T. Obdeijn

De bestuursleden en de adviseurs van The Thom Foundation ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden.

Jaarverslagen

Hieronder vindt u de algemene en financiële verantwoording van The Thom Foundation in de vorm van de jaarverslagen (.pdf).

Samenwerking met 2Mothers

The Thom Foundation werkt nauw samen met de stichting 2Mothers. Deze stichting is opgericht om moeders van kinderen met een beperking in Bangladesh op weg te helpen naar financiële onafhankelijkheid. De moeders worden opgeleid in de productie van woon- en gebruiksartikelen van jute. Zo maken zij vloerkleden, manden, kussens, etc. 2Mothers zorgt vervolgens voor de internationale verkoop. De winst van de verkoop van deze producten komt ten goede aan de gezinnen in Bangladesh doordat dit geld terugvloeit naar The Thom Foundation.