Thom Beeld

TTF nieuwsbrief no. 17 (mei 2020)

Dit is de zeventiende nieuwsbrief van The Thom Foundation. Deze nieuwsbrief informeert u over de voortgang van diverse projecten maar ook over andere activiteiten die door The Thom Foundation worden ondernomen.

Het is alweer even geleden dat jullie een nieuwsbrief van ons hebben ontvangen. We hopen dat iedereen samen met zijn dierbaren nog steeds gezond is. We leven immers in een bijzondere tijd waarin iedereen op eigen manier moet zien om te gaan met Covid 19 en de coronacrisis.

Voor de kinderen en hun families in ontwikkelingslanden is de onzekerheid nog veel groter Zij hebben niet alleen te maken met hun eigen kwetsbare gezondheid maar ook met de dreiging van honger en een vaak slecht functionerende gezondheidszorg met beperkte faciliteiten. Als The Thom Foundation hebben we contact met onze partners in die landen en kijken we waar onze steun nodig is.

Met deze nieuwsbrief willen we jullie graag op de hoogte brengen van een aantal projecten die The Thom Foundation het afgelopen jaar heeft gesteund.

Ik wens u veel leesplezier en wil u bedanken voor uw steun. Mede hierdoor kunnen wij projecten blijven steunen.

Blijf ons volgen via Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven van al onze activiteiten. We willen nogmaals benadrukken dat we met jullie steun weer veel hebben kunnen betekenen voor kinderen met een beperking, wereldwijd! Heel veel dank daarvoor!

Met vriendelijke groet,

Stefan Bredenbeek
(voorzitter The Thom Foundation)

Thom Ventoux (editie no. 4)

In het Pinksterweekend van 2020 is het precies één jaar geleden dat we de vierde editie van de Thom Ventoux hebben gehouden en we kijken terug op een geweldig evenement met een fantastische opbrengst. Maar liefst 125 deelnemers hebben op wat voor manier dan ook de Kale Berg getrotseerd en hebben met elkaar ruim 62.000 euro bijeen gebracht. Met dat bedrag als ook met de steun van onze andere donateurs hebben we afgelopen jaar een aantal mooie projecten kunnen steunen en is er ook voldoende geld in kas om het komende jaar weer veel kinderen met een beperking, hun families en com-munities te steunen en zo voor hen voorwaarden te creëren voor een betere toekomst.

Meer informatie op de site Thom Ventoux.

Nieuw project in Sri Lanka

In Sri Lanka heeft The Thom Foundation samen met stichting A.L.S. een school voor kinderen met een beperking gerenoveerd. De school is voorzien van nieuw meubilair dat is gemaakt door plaatselijke timmerlieden. Er is ook lesmateriaal aangeschaft speciaal voor deze doelgroep en het schoolplein is voorzien van speeltoestellen. De opening van de school vond 29 november 2019 plaats en is bijgewoond door Jeanette Oteman van stichting A.S.L. The Thom Foundation werkt in Sri Lanka nauw sa-men met deze stichting en we zijn erg blij met deze zeer prettige samenwerking. Met dit prachtige project hebben we echt het verschil kunnen maken voor de kinderen.

Meer informatie in het projectprofiel.

Nieuw project in de Filipijnen

Verder heeft The Thom Foundation in de Filippijnen een tehuis voor dove kinderen, Carmel's Home gerenoveerd en voorzien van nieuwe meubelen. Wederom gemaakt door plaatselijke timmerlieden om zo ook daar de werkgelegenheid te bevorderen. De 18 kinderen en jongeren zijn superblij met hun nieuwe thuis.

Meer informatie in het projectprofiel.

Nieuw project in Nepal

The Thom Foundation heeft in 2019 ook een project gesteund van Himalayan Education And Development (HEAD Nepal). Dit is een organisatie in Nepal die zich in-zet om kinderen en jongeren met een beperking en hun families uit hun isolement te halen. In Nepal hebben zij hebben een mobiele school opgezet waarmee kinderen met een beperking een kans krijgen naar school te gaan.

Ongeveer 240 kinderen worden thuis opgezocht. In Nepal gaan 95 % van de kin-deren met een beperking niet naar school. De activiteiten van HEAD bestaan onder-meer uit onderzoek van kinderen met een beperking, gesprekken met ouders over het belang van onderwijs, bewustwording en voorlichting in de gemeenschap, lesgeven aan de kinderen, jongeren een vak leren, en bijscholing/begeleiding van leraren van de reguliere scholen over inclusief onderwijs.

Meer informatie in het projectprofiel.

Nieuw project in Thailand

Afgelopen jaar heeft The Thom Foundation ook de Stichting Thai Child Development Foundation (TCDF) gesteund. TCDF zorgt ervoor dat er aangepaste medische zorg en onderwijs beschikbaar is voor Thaise kinderen met o.a. een lichamelijke handicap. TCDF streeft naar de ontwikkeling van kracht en zelfredzaamheid en biedt deze kinderen zo betere toekomstmogelijkheden. De activiteiten en het lesprogram-ma van de speciale school zijn gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van de leerlingen / studenten en ze zo betere toekomstmogelijkheden te bieden. Op de speciale school krijgen de kinderen met een beperking onderwijs, medische zorg en sommigen volgen een beroepsopleiding. Het betreft zo'n 25 kinderen van vier tot twintig jaar; de meeste kinderen zijn tussen de 10-16 jaar oud. The Thom Foundation heeft 5.000 euro voor haar rekening genomen waarvoor o.a. educatief materiaal voor de beroepsopleiding is aangeschaft.

Meer informatie in het projectprofiel.

Nieuw project in Bangladesh

Met stichting Niketan heeft The Thom Foundation al een jarenlange, duurzame samenwerking. Tijdens onze bezoeken aan Bangladesh zien we het resultaat van deze samenwerking. De situatie van meer dan 500 kinderen met een beperking is enorm verbeterd door de deskundige hoogwaardige zorg en onderwijs die Niketan biedt aan deze doelgroep.

Sinds 2017 steunt The Thom Foundation een project van Niketan in het Manikganj-district dat gericht is op praktische thuishulp, mantelzorg aan kinderen met een han-dicap, maar waar ook les gegeven wordt zogenaamde 'veranda-schooltjes'. Dit zijn schooltjes bij mensen thuis, veelal letterlijk op de veranda bij het huis of buiten op het erf. Inmiddels zijn er 13 veranda-schooltjes en waar 160 kinderen deelnemen aan voorschoolse activiteiten en fysiotherapie en huiswerkbegeleiding krijgen.

Meer informatie in het projectprofiel.

Nieuw project in Oeganda

En aan het begin van dit nieuwe jaar 2020 hebben we in nauw overleg met Griets Oogappeltjes besloten samen een tehuis te gaan bouwen voor kinderen met een beperking in Oeganda. The Thom Foundation gaat de grond kopen en Griets Oogappeltjes gaat samen met de plaatselijke bevolking zorgen voor een huis en werkplaats voor de jongeren met een beperking. We zullen jullie de komende tijd via sociale media (Facebook en Instagram) en via onze site op de hoogte houden van de vorderingen van dit project. We verheugen ons op de samenwerking met Griets Oogappeltjes om te zorgen voor een tehuis voor die kinderen die het zo nodig hebben.

CONTACT

Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, neem dan gerust contact met ons op.