Thom Beeld

TTF nieuwsbrief no. 16

Dit is de zestiende nieuwsbrief van The Thom Foundation. Deze nieuwsbrief informeert u over de voortgang van diverse projecten maar ook over andere activiteiten die door The Thom Foundation worden ondernomen.

In deze nieuwsbrief informatie over projecten die wij de afgelopen periode ondersteund hebben. Ook natuurlijk de nodige updates over diverse projecten. Als The Thom Foundation vinden wij het belangrijk te zien waar onze steun toe heeft geleid. Wij staan dan ook in nauw contact met de projecten die wij steunen.

Een mooi voorbeeld hiervan is onze samenwerking met de stichting Niketan. Een stichting die zich inspant de leefomstandigheden van kinderen met een beperking in Bangladesh te verbeteren. Uit de contacten met deze stichting is de stichting 2mothers ontstaan. Een stichting die door verkoop van, hoofdzakelijk jute producten, gemaakt door moeders van kinderen met een beperking, deze families verder probeert te ondersteunen.

Een ander voorbeeld is onze steun aan de stichting ASL in Bangladesh. Als Thom Foundation zien wij hoe steun aan een kind met een beperking kan leiden tot een grote verandering in het leven van dat kind. Het lijken dan 'kleine' projecten, maar het effect voor die kinderen is zeer groot. Mooi om te zien hoe een stichting als ASL deze kinderen helpt. Via deze link is te lezen waar onze samenwerking al toe heeft geleid.

Naast het feit dat wij met vele stichtingen in verbinding staan, mooie projecten proberen te steunen zijn wij natuurlijk ook bezig met fondsenwerving. Laten wij eerlijk zijn, zonder steun van sponsoren zou The Thom Foundation niet bestaan. Ben je nog geen donateur? Kijk dan eens op onze pagina voor donaties.

Een ander evenement wat wij organiseren is de beklimming van Mont Ventoux. Deze actie noemen wij dan ook de ThomVentoux. In 2019 zullen wij op 1 juni deze sponsortocht organiseren. In komende nieuwsbrieven gaan wij u zeker nog verder informeren.

Ik wens u veel leesplezier en wil u bedanken voor uw steun. Mede hierdoor kunnen wij projecten blijven steunen.

Met vriendelijke groet,

Stefan Bredenbeek
(voorzitter The Thom Foundation)

Nieuw project: Outreach (Kenia, Oeganda, Tanzania)

Een Afrikaanse organisatie met Afrikaanse gezondheidsoplossingen voor de mensen in Afrika: dat is Amref Flying Doctors in het kort. De activiteiten van Amref variëren van het direct verlenen van medische zorg tot het verzorgen van opleidingen en het geven van gezondheidsvoorlichting. De medische vluchten die worden uitgevoerd naar afgelegen gebieden in Afrika is nog steeds een belangrijk programma van Amref Flying Doctors. Dit programma wordt Outreach genoemd.

Meer informatie in het projectprofiel.

Nieuw project: Operaties (Oeganda)

Via het Lilianefonds kregen wij het verzoek om het CURE Children's Hospital in Mbale, Oeganda te ondersteunen. In dit ziekenhuis, dat in 2000 is opgericht, worden vooral kinderen behandeld met een handicap. Het ziekenhuis is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met een waterhoofd (70% van de behandelingen), een open ruggetje (20% van de behandelingen) en andere ontwikkelingsstoornissen van het centrale zenuwgestel. Sinds de oprichting heeft dit ziekenhuis ongeveer 65.000 patiëntjes kunnen helpen. Bij 15.000 patiëntjes hebben zij een levensreddende operatie kunnen verrichten.

Meer informatie in het projectprofiel.

Nieuw project: Creativiteitsonderwijs (Indonesië)

De Stichting Creatief Hart zet zich in voor kansarme kinderen in de leeftijd vanaf 5 tot 21 jaar in Indonesië die niet of moeilijk toegang hebben tot het reguliere onderwijs vanwege hun lichamelijke en/of psychische beperkingen. Ze zijn verstoten of worden weggestopt door de ouders, omdat er in IndonesiĆ« in het algemeen een soort van schaamte heerst, ten aanzien van kinderen met een beperking. Als gevolg van hun beperkingen hebben deze kinderen vaak te kampen met een grote leerachterstand. Hierdoor kunnen zij moeilijk meekomen met het reguliere onderwijs of gaan ze helemaal niet naar school.

Meer informatie in het projectprofiel.

Nieuw project: We can be heroes (Bangladesh)

De stichting Niketan is al lang actief in Bangladesh en richt zich op het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen met een beperking. Aangezien dit ook een doelstelling van The Thom Foundation is, is het niet vreemd dat wij al langer Niketan financieel ondersteunen. In dit project heeft The Thom Foundation, naast diverse andere stichtingen, het project We Can Be Heroes ondersteunt. Dit project richt zich op de verbetering van de leefomstandigheden van kinderen met een beperking en hun familie.

Meer informatie in het projectprofiel.

Update project: Aanschaf hulpmiddelen kinderen (Ethiopië)

Recent hebben wij een voortgangsrapportage ontvangen en gesproken met Katja Visser van Startup4kids. Het blijkt dat door het project veel dove kinderen zijn bereikt en les hebben gekregen in het Aflatoun. Ook de trainers zijn verder opgeleid om de kinderen op een juiste wijze te begeleiden in de verschillende lessen. (oktober 2018)

Meer informatie in het projectprofiel.

CONTACT

Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, neem dan gerust contact met ons op.