Thom Beeld

TTF nieuwsbrief no. 15

Dit is de vijftiende nieuwsbrief van The Thom Foundation. Deze nieuwsbrief informeert u over de voortgang van de diverse projecten maar ook over de diverse andere activiteiten die door The Thom Foundation worden ondernomen.

Helaas lukt het ons niet de nieuwsbrief regelmatig te laten verschijnen. Dit betekent niet dat wij stil zitten. Dat kunt U onder anderen teruglezen in deze nieuwsbrief.

Daarnaast ziet u dat wij op onze website het logo van The Thom Foundation hebben 'opgefrist'. Na ruim tien jaar leek ons dat een goed plan.

Verder wil ik u graag wijzen op site van de Stichting 2Mothers. De ambitie van deze stichting is moeders van kinderen met een beperking aan het werk te helpen zodat zij zelfstandig een inkomen kunnen verwerven. 2Mothers verkoopt producten die door deze moeders worden gemaakt. Een deel van de winst komt ten goede aan The Thom Foundation. Zeker een aanrader nu de feestdagen weer voor de deur staan. Met uw aankoop nu steunt u vele moeders in Bangla Desh en uiteindelijk ook The Thom Foundation.

Ik wens u veel leesplezier en wil u bedanken voor uw steun. Mede hierdoor kunnen wij projecten blijven steunen.

Met vriendelijke groet,

Stefan Bredenbeek
(voorzitter The Thom Foundation)

Nieuw project: Outreachprogramma voor reconstructie chirurgie (Oost-Afrika)

Het oudste en een van de meest omvangrijke programma's van AMREF is Medische zorg in afgelegen gebieden in oostelijk Afrika, ook wel Outreach genoemd. Dit is hoe AMREF ooit is begonnen. Ruim vijftig jaar geleden was het vrijwel onmogelijk de bevolking in afgelegen gebieden in Afrika te bereiken. Daarom nam de Britse dokter Michael Wood zelf de stuurknuppel van een Cessna in handen: als de zieken niet naar de dokter konden komen, moest de dokter maar naar de mensen gaan. Met Outreach wordt nog steeds medische zorg geleverd in afgelegen gebieden in onder andere Kenia, Oeganda en Tanzania. Daarnaast worden er tijdens de Outreach-bezoeken lokale artsen, plastisch chirurgen en verpleegkundigen opgeleid. Op die manier worden de afgelegen klinieken geleidelijk aan zelfredzamer.

Meer informatie in het projectprofiel.

Nieuw project: Bouw van een gehandicaptencentrum (Kameroen)

De stichting is al verschillende jaren betrokken bij het gehandicaptencentrum AHP2V, voorheen CFRASH in Baham (Kameroen). Het centrum biedt medische en maatschappelijke zorg aan gehandicapte kinderen en jongeren. Intern zijn zo'n 25 jeugdige patiënten gehuisvest. In de afgelopen jaren heeft het centrum bewezen een belangrijke bijdrage te leveren aan het welzijn van gehandicapte personen uit de omgeving. De opvang is erop gericht dat de kinderen en jongeren na verloop van tijd beter functioneren en terugkeren naar hun familie, al dan niet met medicatie. De kinderen krijgen onderwijs, alfabetisering en een stukje bijscholing, zodat ze zo snel mogelijk kunnen instromen in het reguliere lager onderwijs. Daarnaast is er vakscholing beschikbaar, zoals naaien, borduren, sieraden maken en voor de jongens bamboebewerking en landbouw. Door de jaren heen is het stigma waar gehandicapte mensen in Afrika mee te maken hebben in Baham sterk verminderd. Families zijn blij met de hulp die hun kind krijgt en zien dat hun kind opbloeit en zelfs naar school kan.

Meer informatie in het projectprofiel.

Regenboogproject (Zuid-Afrika)

Het Regenboogproject wordt gerealiseerd in Ritchie, dat in de Karoo ligt, het armste deel van Zuid-Afrika. In dit project werken Nederlandse vrijwilligers samen met de gemeenschap van Ritchie, lokale en regionale organisaties om directe hulp te bieden de leefomstandigheden van de lokale bevolking te verbeteren. Dit gebeurt door een leegstaand en vervallen schoolgebouw op te knappen (de Twee Rivieren School) tot een gemeenschapscentrum met verschillende voorzieningen dat zich op een terrein van 10 hectare bevindt.

Meer informatie in het projectprofiel.

Nieuw project in Ethiopië: Felege Abay- en Shimbit-school

De toegankelijkheid van het onderwijs voor intellectueel beperkte kinderen in Ethiopië is nog steeds een groot probleem. Een groot aantal van deze kinderen zit verborgen thuis, omdat de ouders zich schamen. Het Centrum Internationaal werkt sinds 2007 aan de acceptatie van deze kinderen; zij hebben op de basisscholen Felege Abay en de Shimit in Bahir Dar (Ethiopië) lokalen gebouwd. Door onderwijs te bieden (op haalbare afstand van huis) worden de ontwikkelingsmogelijkheden en de leefomstandigheden van deze kinderen verbeterd.

Meer informatie in het projectprofiel.

Nieuw project in Ethiopië: Aanschaf hulpmiddelen kinderen

Samen met haar partner Dires for Development wil StartUp4kids in het schooljaar 2017/2018 in Addis Abeba 1500 kinderen met een beperking bereiken. Dit zijn voornamelijk dove kinderen, maar ook kinderen met een geestelijke en lichamelijke beperking en blinde kinderen. StartUp4kids maakt gebruik van een door Aflon speciaal ontwikkeld lesprogramma, waarbij de kinderen wie ze zijn en welke talenten ze hebben. Door het opzetten van miniondernemingen ervaren ze welke mogelijkheden ze hebben en wat ze kunnen bereiken. Hiermee verhoogt het zelfvertrouwen en omdat het programma op basis van ervaringsleer is, zullen ze de nieuw opgedane vaardigheden hun hele leven kunnen benutten en vergroten zij de kansen op (financiële) onafhankelijkheid.

Meer informatie in het projectprofiel.

Nieuw project in Kenia: Aanschaf voorzieningen therapieruimte

KidsCare werkt in een zeer arme plattelandsprovincie in het zuidoosten van Kenia. Kinderen met een handicap leven daar 'verstopt' in lemen huisjes. Een gehandicapt kind hebben wordt vaak nog gezien als een straf van God. De ouders/verzorgers zijn zich ook niet bewust van de 'mogelijkheden' die er voor hun kind zijn. Tot voor kort was er geen enkele voorziening voor deze kinderen. KidsCare heeft zich het lot van hen aangetrokken. Met haar sociaal werkers team (inmiddels tien personen) heeft KidsCare een goede toegang tot de mensen in de vaak afgelegen dorpen. Na een periode van intensieve benadering van families door de sociaal werkers zijn inmiddels al meer dan 150 gehandicapte kinderen en hun verzorgers voor hulp naar het KidsCare Centrum gekomen.

Meer informatie in het projectprofiel.

Nieuw project in Indonesië: Onderwijs voor blinde kinderen

In de plaats Sangulan op Bali is in de buurt van een blindenschool een stuk grond van vier are gekocht. Daarop heeft Stichting Timeus een kinderhuis gebouwd. Stichting Timeus heeft The Thom Foundation gevraagd het schoolgeld voor vier kinderen voor haar rekening te nemen. Door deze kinderen onderwijs te bieden worden hun kansen op een zelfstandig bestaan in de toekomst vergroot. Het is de bedoeling dat de blinde kinderen twee dagen per week naar een blindenschool gaan.

Meer informatie in het projectprofiel.

Nieuw project in Sri Lanka: Aanschaf hulpmiddelen kinderen

The Thom Foundation heeft in 2016 een project van Stichting Ayubowan Sri Lanka (ASL) gesteund met de financiering van meubilair en een computer voor een speciale schoolklas waarin kinderen zitten met een lichamelijk, visueel, verstandelijk en/of meervoudige beperking. In 2017 ontvingen wij nogmaals een verzoek om steun, ditmaal voor de aanschaf van hulpmiddelen voor kinderen.

Meer informatie in het projectprofiel.

Nieuw project in Ghana: Boeken en lesmateriaal voor een school

Naar aanleiding van een wens en een donatie van dhr.J.Swaan heeft The Thom Foundation wederom de samenwerking gezocht met Equal Opportunity Fund (EOF). EOF is een organisatie die veel doet voor ondermeer de verbetering de onderwijsmogelijkheden in Ghana. Duong is een kleine gemeenschap in het noorden van Ghana. De meeste mensen zijn boer en hebben een gering inkomen. Hierdoor hebben ouders grote problemen met het kopen van boeken voor hun kinderen. Dit project is een grote opluchting voor veel ouders in Duong. Ze hoeven zich geen langer zorgen te maken omdat alle voorgeschreven boeken vanaf nu in de schoolbibliotheek beschikbaar zijn.

Meer informatie in het projectprofiel.

CONTACT

Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, neem dan gerust contact met ons op.