Thom Beeld

TTF nieuwsbrief no. 14

Dit is de veertiende nieuwsbrief van The Thom Foundation. Onze nieuwsbrief informeert u over de voortgang van onze projecten en over nieuwe projecten die we gaan steunen.

In deze nieuwsbrief vertellen wij u over het werkbezoek wat Inge Obdeijn en Linda Halsema, beiden adviseurs van The Thom Foundation in maart hebben gebracht aan het Niketan-project in Bangladesh. Tevens brengen wij u op de hoogte van projecten welke wij de afgelopen tijd hebben gesteund.

Op 26 augustus j.l. heeft er weer een zeer geslaagde Thom Ventoux plaatsgevonden. In dat weekend hebben wij ook het 10-jarig jubileum gevierd van The Thom Foundation.

Ik wil u graag attenderen op het mooie filmpje 10 jaar The Thom Foundation. In dit filmpje een korte terugblik op 10 jaar Thom Foundation als ook een impressie van het evenement Thom Ventoux.

Mede door uw steun hebben wij de afgelopen 10 jaar het verschil kunnen maken voor kinderen met een beperking. The Thom Foundation dankt u hartelijk daarvoor.

Ik wens u veel leesplezier.

Stefan Bredenbeek
(voorzitter The Thom Foundation)

Update: Steun aan Niketan voor de ontwikkeling van lesmateriaal (Bangladesh)

Dit project is in februari bezocht door Inge Obdeijn en Linda Halsema, beiden adviseur van The Thom Foundation. Hun uitgebreide verslag kunt u lezen op de website van The Thom Foundation onder kopje nieuwsflits. Inge en Linda hebben tijdens hun bezoek aan Bangladesh kunnen zien dat o.a. ook het project waar The Thom Foundation de Thom Ventoux actie 2014 aan had gekoppeld voorspoedig verloopt.

Foto Bangladesh

Eindelijk op school

Het ontwikkelde lesmateriaal is al op vele scholen geïntroduceerd en ook leerkrachten zijn getraind in het omgaan met de methodiek en de nieuwe werkwijze. Ook in 2016 heeft The Thom Foundation Stichting Niketan ondersteund om het onderwijsproject verder uit te breiden.

Het is erg mooi dat Stichting Niketan met de steun van The Thom Foundation zorgt voor een betere toekomst voor kinderen met een beperking in Bangladesh.

Meer informatie in het projectprofiel.

Project van Child Surgery Vietnam, operaties voor kinderen met een lichamelijke beperking.

Project van Child Surgery Vietnam, operaties voor kinderen met een lichamelijke beperking. Het afgelopen twee jaar heeft The Thom Foundation twee maal een project gesteund van Child Surgery Vietnam, een Bussumse Stichting, die lichamelijk gehandicapte kinderen in Vietnam helpt met hulpmiddelen maar ook met het uitvoeren van operaties, indien dit mogelijk is, The Thom Foundation heeft steun gegeven aan een operatie project in Ha Giang in Noord Vietnam. Veldwerkers zijn op zoek gegaan naar kinderen met een ernstige lichamelijke beperking, deze kinderen kregen aanpassingen zoals een rolstoel, looprekje e.d. en indien mogelijk werden deze kinderen geopereerd door Vietnamese plastisch chirurgen opgeleid door een partnerorganisatie van Child Surgery.

In het filmpje '10 jaar The Thom Foundation' wordt aandacht besteedt aan dit prachtige project.

Meer informatie in het projectprofiel.

Onderwijsproject stichting Joni (Ethiopië)

The Thom Foundation heeft het onderwijsproject “Here we are” van stichting Joni en hun partnerorganisatie Smile Ethiopie financieel ondersteund met de opbrengst van de Thom Ventoux 2016. Goede educatie en opvang voor kinderen met een verstandelijke beperking is er nauwelijks in Ethiopie. Schaamte en gebrek aan informatie zorgen ervoor dat ouders hun gehandicapte kind thuis opsluiten of achter laten bij een kerk. Ook de overheid is weinig betrokken bij de opvang en opleiding van deze doelgroep. Scholen hebben geen leermiddelen om deze kinderen op te vangen en leerkrachten hebben weinig tot geen kennis over de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen met een beperking.

Het onderwijsproject bestaat o.a. uit een trainingsprogramma voor 130 leerkrachten en het ontwikkelen van lesmateriaal voor de doelgroep met instructies in het Ambaars. Dit project heeft als doel het belang van onderwijs voor, opvang en mogelijkheden van kinderen met een verstandelijke beperking in Ethiopie zichtbaar te maken en zo onderwijs voor deze kinderen te realiseren, waardoor zij een volwaardige rol in de samenleving kunnen vervullen.

Meer informatie in het projectprofiel.

Project in Ethiopië: Ondersteuning oudertraining met kinderen met een beperking

Daarnaast heeft TTF stichting Joni het afgelopen jaar gesteund bij het opzetten van oudertrainingen genaamd Bena Tutu ('Drink koffie'). Deze training is bestemd voor circa 150 ouders van kinderen met verschillende beperkingen. In de trainingen zal er aandacht worden besteed aan kennisvergroting, gedrag, omgaan met de beperking, sexualiteit en acceptatie.

Meer informatie in het projectprofiel.

Project in Kenia: Kippenfarm bij tehuis voor gehandicapte kinderen in Nyamonye

The Thom Foundation kreeg het verzoek voor een donatie ten behoeve van de bouw van een kippenschuur bij een tehuis waar 50 gehandicapte kinderen worden opgevangen. De inkomsten voortkomend uit de verkoop van de eieren helpen de gemeenschap zelfvoorzienend te worden.

Meer informatie in het projectprofiel.

Aftrekbare gift aan de The Thom Foundation

Het was al langer mogelijk uw gift aan The Thom Foundation eventueel op te voeren als aftrekpost bij de Belastingdienst. Hiervoor was in het verleden een door een notaris opgemaakte schenkingsakte noodzakelijk. Dit was vaak een omslachtig en kostbare procedure. Met ingang van 2014 is deze procedure echter sterk vereenvoudigd. Een schriftelijke, kosteloze, overeenkomst is daarvoor voldoende.

Zo'n overeenkomst is zeker interessant als u een vaste donateur bent van The Thom Foundation en jaarlijks een vast bedrag geeft. De hoogte van het bedrag maakt dan niet uit.

Het geeft u wel de kans uw nettogift aan The Thom Foundation te verhogen omdat u via de Belastingdienst een deel terug krijgt. Bijvoorbeeld, als u nu 100 euro per jaar aan The Thom Foundation geeft, kunt U daar bijvoorbeeld 140 euro van maken terwijl u netto hetzelfde blijft schenken.

Ondersteunende informatie van de Belastingdienst - Formulier "Overeenkomst periodiek gift in geld". (.pdf)

Mocht u geïnteresseerd zijn een overeenkomst met The Thom Foundation af te sluiten stuur dan een mail naar info at thethomfoundation punt nl. Wij sturen u dan alle nodige informatie toe, makkelijker kunnen wij het niet maken.

CONTACT

Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, neem dan gerust contact met ons op.