Thom Beeld

TTF nieuwsbrief no. 13

Dit is de dertiende nieuwsbrief van The Thom Foundation. Onze nieuwsbrief informeert u over de voortgang van onze projecten en over nieuwe projecten die we gaan steunen.

Allereerst wil ik u allen een gezond en voorspoedig 2015 toewensen. The Thom Foundation kijkt terug op een mooi en succesvol jaar met ondermeer de zeer geslaagde Thom Ventoux 2014 actie. The Thom Foundation heeft in 2014 opnieuw het verschil kunnen maken voor veel kinderen met een beperking in de wereld.

Wij hopen dat u ons ook in 2015 blijft steunen zodat wij ook in 2015 projecten kunnen blijven ondersteunen, gericht op verbetering van de leefomstandigheden van kinderen met een beperking.

Hoewel er even geen nieuwsbrief is verschenen betekent dat niet dat wij hebben stilgezeten. In de afgelopen periode heeft The Thom Foundation weer diverse projecten ondersteund waarover wij u graag informeren.

Verder willen we u informeren over het feit hoe U als vaste donateur eenvoudig uw gift kan aftrekken van de belasting. Dit kost u niets meer maar levert The Thom Foundation uiteindelijk netto meer op.

Ik wens u veel leesplezier.

Stefan Bredenbeek
(voorzitter The Thom Foundation)

Nieuw project: Bouw toiletten school voor gehandicapte kinderen (Ethiopie)

Op aanvraag van de stichting Joni heeft The Thom Foundation de bouw van vier toiletten mogelijk gemaakt bij een school voor kinderen met een beperking. De school wordt bezocht door zo'n 40 kinderen. Zij moeten meer dan 100 meter lopen naar een regulier toilet. Toiletten die vaak niet voor iedereen met een beperking toegankelijk zijn. Daarnaast worden de jongeren op weg naar het toilet vaak gepest. De bouw van de toiletten is in volle gang.

Meer informatie in het projectprofiel.

Update: Waterputten in Namasagali (Oeganda)

Consult bij de verpleegkundige

Eindelijk water!

In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over onze steun aan de aanleg van een waterput bij een school in Namasagali. In april 2014 ontving The Thom Foundation de evaluatie van de geslaagde aanleg van de waterput. Mede door uw steun heeft een grote groep kinderen en volwassenen veilig drinkwater dichterbij tot hun beschikking gekregen. In de oude situatie moest men (vaak de kinderen) ver lopen naar de waterbron om water te halen voor hun familie. Dit was een onveilige situatie. Door een waterbron dichtbij de school aan te leggen, kwam er schoner en meer water ter beschikking.

Meer informatie in het projectprofiel.

Nieuw project: Verbetering oogzorg (Malawi)

Op verzoek van onze partner Wilde Ganzen heeft The Thom Foundation begin april 2014 een project ondersteund van de Stichting Lions Werkgroep Blinden (SLWB). Dit project richt zich op het verlenen van hulp aan kinderen met een oogafwijking in Malawi. Dit doet men door voor deze kinderen een behandelplan op te stellen en de noodzakelijke brillen aan te schaffen. Daarnaast wordt met een training aan leerkrachten van de betrokken scholen geleerd hoe zij kunnen omgaan met deze kinderen.

Meer informatie in het projectprofiel.

Nieuw project: Aanschaf zonnepanelen revalidatiecentrum (Sri Lanka)

Met steun van The Thom Foundation heeft de stichting Hellabeem zonnepanelen kunnen aanschaffen voor hun revalidatiecentrum in het zuiden van Sri Lanka. Het revalidatiecentrum bestaat uit een school en een tehuis gericht op de opvang van kinderen en jongeren met een fysieke beperking. Het centrum biedt hulp aan 27 gehandicapte jongens door revalidatie en vakopleiding. Het centrum wordt tevens gebruikt door andere gehandicapte kinderen voor onderwijs en fysiotherapie.

Meer informatie in het projectprofiel.

Nieuw project: Steun aan Amref Flying Doctors (Oost-Afrika)

The Thom Foundation kreeg van Amref Flying Doctors het verzoek om hun Outreachprogramma te ondersteunen met een gift. Dit project vindt vooral plaats in Oost-Afrika (Kenia, Oeganda en Tanzania) en richt zich op zogeheten reconstructieve operaties bij kinderen. Reconstructieve operaties zijn hersteloperaties van bijvoorbeeld een gespleten gehemelte of vergroeiingen die ontstaan zijn door zware verbrandingen of polio. Met de steun van The Thom Foundation aan Amref Flying Doctors wordt het mogelijk 10 kinderen te helpen door het uitvoeren van dergelijke reconstructieve operaties.

Meer informatie in het projectprofiel.

Update: Steun aan Niketan voor de ontwikkeling van lesmateriaal (Bangladesh)

De voortgang van dit project waar The Thom Foundation de Thom Ventoux actie 2014 aan heeft gekoppeld en waar de deelnemers 31 mei j.l. de Mont Ventoux voor hebben bedwongen verloopt voorspoedig. Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van het lesmateriaal. Antoinette Termoshuizen (Niketan) heeft in oktober 2014 tijdens haar bezoek aan Bangladesh weer de nodige overleggen gevoerd met ondermeer de Bengaalse minister van Social Welfare over de vraag hoe de zorg voor kinderen met een beperking in Bangladesh kan worden verbeterd. Het is erg mooi dat TTF met het opgehaalde bedrag van 40.000 euro daar een steentje aan heeft bijgedragen.

Meer informatie in het projectprofiel.

Update: Kraamkliniek Logba (Ghana)

The Thom Foundation heeft een aantal jaren de kraamkliniek gesteund met geld, medicijnen en hulpmiddelen. Maar na lang overleg met het ministerie van gezondheidszaken in Accra is de kliniek in 2014 overgenomen door de overheid. Daardoor is steun van onze stichting niet langer nodig. De kliniek is afgelopen juli 2014 door Sophie Bredenbeek bezocht. De kliniek draait goed en patiënten uit de omgeving weten de kliniek te vinden. Een verpleegkundige en verloskundige bemensen de kliniek en zo nodig een arts.

Meer informatie in het projectprofiel.

Aftrekbare gift aan de The Thom Foundation

Het was al langer mogelijk uw gift aan The Thom Foundation eventueel op te voeren als aftrekpost bij de Belastingdienst. Hiervoor was in het verleden een door een notaris opgemaakte schenkingsakte noodzakelijk. Dit was vaak een omslachtig en kostbare procedure. Met ingang van 2014 is deze procedure echter sterk vereenvoudigd. Een schriftelijke, kosteloze, overeenkomst is daarvoor voldoende.

Zo'n overeenkomst is zeker interessant als u een vaste donateur bent van The Thom Foundation en jaarlijks een vast bedrag geeft. De hoogte van het bedrag maakt dan niet uit.

Het geeft u wel de kans uw nettogift aan The Thom Foundation te verhogen omdat u via de Belastingdienst een deel terug krijgt. Bijvoorbeeld, als u nu 100 euro per jaar aan The Thom Foundation geeft, kunt U daar bijvoorbeeld 140 euro van maken terwijl u netto hetzelfde blijft schenken.

Ondersteunende informatie van de Belastingdienst - Formulier "Overeenkomst periodiek gift in geld". (.pdf)

Mocht u geïnteresseerd zijn een overeenkomst met The Thom Foundation af te sluiten stuur dan een mail naar info at thethomfoundation punt nl. Wij sturen u dan alle nodige informatie toe, makkelijker kunnen wij het niet maken.

CONTACT

Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, neem dan gerust contact met ons op.