Thom Beeld

TTF nieuwsbrief no. 12

Dit is de twaalfde nieuwsbrief van The Thom Foundation. Onze nieuwsbrief informeert u over de voortgang van onze projecten en over nieuwe projecten die we gaan steunen.

Allereerst een welkom aan alle nieuwe abonnees van deze nieuwsbrief. Zij hebben zich geabonneerd om op deze wijze geïnformeerd te worden over de organisatie van de Thom Ventoux 2014. Dé sponsortocht voor en door The Thom Foundation in 2014. Dit keer staat de beklimming van de Mont Ventoux in het teken van een mooi project in Bangladesh. Via deze nieuwsbrief gaan wij u regelmatig informeren over de organisatie van de tocht en de wijze waarop u mee kan doen of de actie kan ondersteunen.

Hoewel er in 2013 misschien wel te weinig informatie over onze projecten naar buiten is gekomen wil dat niet zeggen dat wij hebben stilgezeten.

Zo is er goed nieuws uit Ghana, waar de regering definitief het beheer over de kraamkliniek in Logba heeft overgenomen. Hiermee is het voortbestaan van deze kliniek voorlopig gegarandeerd. Een mooie stap die mede door alle steun is mogelijk gemaakt.

Ik wens u veel leesplezier.

Stefan Bredenbeek
(voorzitter The Thom Foundation)

Actie Thom Ventoux 2014 voor uniek project in Bangladesh

The Thom Foundation wil opnieuw een project van de stichting Niketan steunen. Maar daar hebben wij uw hulp bij nodig.

Het project wat wij gaan ondersteunen richt zich op het ontwikkelen van lesmateriaal voor verstandelijk beperkte kinderen in Bangladesh. Voor deze kinderen is nu geen lesmateriaal in welke vorm dan ook beschikbaar waardoor de ontwikkeling van de kinderen wordt beperkt. Met het te ontwikkelen lesmateriaal is de verwachting dat de kinderen ook op latere leeftijd beter kunnen deelnemen aan het dagelijks leven.

Dit project wordt hét project waarvoor wij Thom Ventoux 2014 gaan organiseren. Net zoals in 2012 willen wij vanuit The Thom Foundation met een sponsortocht op en rond de Mont Ventoux het beoogde geld bij elkaar brengen.

Houd onze nieuwsbrief goed in de gaten want ook u kan meedoen. Laat u sponsoren en fiets/ren de berg op voor het goede doel. Natuurlijk zoeken wij ook sponsoren.

Gaan we het succes van 2012 herhalen? Via een regelmatig verschijnende nieuwsbrief houden wij u op de hoogte. Natuurlijk is het nieuws over Thom Ventoux 2014 ook te volgen op Twitter (@ThomVentoux) en op Facebook.

Meld u nu aan!

Nieuw project: Waterputten in Namasagali (Oeganda)

In Namasagali, Kamuli district, wil Hope Alive Uganda een waterput aanleggen op het terrein van Namasagali secondary school, een school voor voortgezet onderwijs in Namasagali. Op dit moment is daar geen waterput en lopen de kinderen en ook vrouwen uit de gemeenschap vele kilometers om water te halen. Water is een eerste levensbehoefte, maar het halen van dit water in Namasagali is niet zonder gevaar of altijd goed voor de gezondheid. Daarnaast ontbreken goede sanitaire voorzieningen, zoals watertaps waar de kinderen hun handen na latrinegebruik kunnen wassen, zodat hygiëne wordt bevorderd en ziekten worden teruggedrongen.

Hope Alive Uganda heeft ervoor gekozen de waterput op het terrein van Namasagali secondary school aan te leggen. De school is centraal gelegen waardoor ook omwonenden gebruik kunnen maken van de waterput. Deze locatie is vooral van belang om ook de leerresultaten van leerlingen te bevorderen en gevaren voor kinderen en vrouwen op hun zoektocht naar water terug te dringen. Door toegang tot veilig drinkwater op korte afstand te realiseren wordt de algehele gezondheid van de mensen verbeterd.

Meer informatie in het projectprofiel.

Nieuw project: Rehabilitatiecentrum in Lilongwe (Malawi)

Vorig jaar heeft The Thom Foundation SOS Kinderdorpen gesteund met een bijdrage voor het Rehabilitatie Programma in Blantyre (Malawi).

Ook in 2013 heeft The Thom Foundation besloten een specifiek onderdeel van het Rehabilitatie Programma in Lilongwe (Malawi) te steunen. Net als het programma in Blantyre richt het programma zich op de rehabilitatie van kinderen met een handicap in en buiten het SOS kinderdorp in Lilongwe, de hoofdstad van Malawi.

Eind vorig jaar is de Speech Therapy Room van het rehabilitatiecentrum gerenoveerd. Hier krijgen kinderen met een beperking logopedie, les en fysiotherapie. Met de steun van The Thom Foundation zijn er veel hulpmiddelen aangeschaft, zoals rolstoelen, loopband en medische apparatuur voor behandeling van neurologische aandoeningen.

Meer informatie in het projectprofiel.

Nieuw project: Inrichting werkplaats in Mumias (Kenia)

Verder heeft The Thom Foundation zijn steun toegezegd aan een project van onze partner Wilde Ganzen. Zij hebben onze steun gevraagd bij een project van de stichting Harambee Holland. Dit project richt zich op het bouwen en inrichten van een werkplaats bij een reeds bestaand consultatiebureau die zich richt op de opvang en begeleiding van gehandicapte kinderen. In de werkplaats kunnen straks rolstoelen, spalken en protheses worden gemaakt en onderhouden.

Meer informatie in het projectprofiel.

Voortgang steun aan project Manikganj (Bangladesh)

In februari 2012 heeft The Thom Foundation steun toegezegd aan een project van Niketan dat zich richtte op kinderen met een verstandelijke of motorische handicap en hun ouders. In een nieuw opgericht activiteitencentrum werd een peutergroep gestart. Het programma bestond voor hen voornamelijk uit het trainen van hoofd- en zitbalans en werden kinderen uitgedaagd tot interactie met begeleiders, moeder of oma.

Met de steun aan dit project werd het ondermeer mogelijk een fysiotherapeut op te leiden, divers materiaal aan te schaffen en workshops voor ouders te organiseren, maar vooral een jaar lang de peutergroep draaiende te houden.

Bij een gehouden evaluatie onder de ouders van deze peuters bleek hoe positief men tegen het project aankeek.

Kind in aangepast stoeltje

Moeders met 'n kind

"Wij als ouders zijn zeer tevreden over het hele programma wat bestaat uit fysiotherapie, groepsactiviteiten, ontwikkeling stimulatie en de speelgelegenheid buiten. De ontwikkelingen van mijn kind heeft er ook voor gezorgd dat mijn leefgemeenschap positiever reageert op ons kind. Mijn kind heeft leren lopen en praten (ouder 1), mijn kind heeft leren zitten (ouder 2). We vinden de groep iets te groot, het zou mooi zijn wanneer dat er niet meer dan 10 zijn. We willen graag meer weten over de handicap van ons kind en wat wij in de toekomst kunnen verwachten. Het zou fijn zijn als elk kind een uur individueel therapie kan krijgen. Wat er beter kan, kortere wachttijden voor het krijgen van spalkjes. Het zou mooi zijn als jullie die hier zelf op het project kunnen maken. Ook graag wat aanpassingen voor de lunch en de hygiëne in de badkamer vraagt de aandacht van de ouders en jullie. Wanneer mijn kind de peutergroep ontgroeid is hoop ik dat die naar een aangepaste school kan.

The Thom Foundation hoefde dan ook niet lang na te denken toen de vraag kwam dit project nogmaals voor een jaar te steunen.

Meer informatie in het projectprofiel.

Verlengde steun aan project in Huancayo (Peru)

Ook heeft The Thom Foundation in juni 2013 besloten wederom de stichting T'ikani te ondersteunen bij hun goede werk in Peru.

xxx

Begeleidsters aan 't werk

Wederom omdat in 2012 The Thom Foundation T'ikani ondersteunde in hun project gericht op thuisondersteuning van gehandicapte kinderen en hun ouders. Met deze steun kan het project en dus de steun aan de ouders en de kinderen weer een jaar vooruit.

Meer informatie in het projectprofiel.

CONTACT

Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, neem dan gerust contact met ons op.