Thom Beeld

TTF nieuwsbrief no. 11

Dit is de elfde nieuwsbrief van The Thom Foundation. Onze nieuwsbrief informeert u over de voortgang van onze projecten en over nieuwe projecten die we gaan steunen. Ook kunt u in deze nieuwsbrief lezen hoeveel de ThomVentoux-actie uiteindelijk heeft opgebracht.

Zo aan het eind van het jaar kijken we terug op een mooi The Thom Foundation jaar. We hebben weer mooie projecten kunnen steunen en willen u allen daarvoor hartelijk bedanken. Daarnaast zijn er vele acties gevoerd voor The Thom Foundation. Voor meer informatie, zie onze nieuwsflitsen. De sponsoractie ThomVentoux was in 2012 het hoogtepunt.

Stefan Bredenbeek
(voorzitter The Thom Foundation)

Projectsteun aan dagcentrum peuters in het district Manikganj (Bangladesh)

In februari 2012 is er begonnen met een dagactiveitencentrum voor hele jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand in het district Manikganj. Initiatiefnemer van dit project is de stichting Niketan en samen met de financiële ondersteuning van TTF kon dit project worden gestart.

Kind in aangepast stoeltje

Kind in aangepast stoeltje

Na 9 maanden blijkt dat dit centrum in een grote behoefte voorziet. Per dag komen er circa 15 tot 20 baby's en peuters naar het centrum voor zorg en begeleiding. Door lokale publiciteit melden zich elke week 3 tot 6 nieuwe ouders met hun kinderen. Zij worden door buurvrouwen, ziekenhuizen en doktoren doorverwezen.

Na een intake worden de kinderen opgenomen in het programma en wordt er een ondersteunings- en/of behandelingsplan opgesteld. De fysiotherapeut die de kinderen begeleidt heeft een drieweekse training gehad in Nederland om zo de kinderen nog beter te kunnen behandelen.

Om de ontwikkeling te stimuleren hebben alle kinderen in het centrum maar ook thuis een aangepaste stoel gekregen, waarmee de kinderen hun hoofd en zitbalans trainen. Zo krijgen ze een kijk op de wereld vanuit een ander perspectief.

Chondon

Chondon

Uit de evalaties van Niketan met de ouders van de kinderen en de medewerkers blijkt dat het project succesvol is. Zo kan Chondon, een licht spastische jongen van 4 jaar na een behandeling van enkele maanden en met ondersteuning in de vorm van spalkjes en aangepaste schoenen nu lopen naar een reguliere basisschool.

Meer informatie in het projectprofiel.

Project Warmisuncu in Huancayo (Peru)

In het voorjaar kregen we via stiching Tikani een berichtje van de directie over project Warmisuncu. Het gaat goed met de kinderen van Warmisuncu. Wekelijks gaan de begeleiders op bezoek bij de kinderen met een handicap. De twee fysiotherapeuten kijken hoe de situatie van elk kind is en wat ze nodig hebben om zich zo optimaal te kunnen ontwikkelen. Zij gaan wekelijks met de kinderen aan de slag terwijl Rossmery (sociaal therapeute) de ouders van de kinderen bezoekt.

Lerares met kind

Lerares met kind

Rossmery begeleidt hen om zo goed mogelijk met hun kinderen en hun handicap om te gaan. Ze helpt hen ook met zaken die betrekking hebben op de gezondheid van hun kind en de sociale situatie waarin de familie verkeerd. Het lastige is wel dat de omstandigheden waarin de kinderen leven erg moeilijk is. Zo zijn de leefomstandigheden vaak verre van hygiënisch en is een stuk karton hun enige speelgoed. Daarom nemen de begeleiders zelf hun materialen mee waarmee de kinderen kunnen oefenen.

Meer informatie in het projectprofiel.

Projectvoortgang in Logba (Ghana)

Al voor de formele oprichting van The Thom Foundation zijn wij betrokken bij de kraamkliniek in Logba. Niet alleen met de bouw maar ook bij het operationeel houden van de kliniek heeft The Thom Foundation een grote steen bijgedragen.

Door de jaren heen is de gezondheidszorg in Ghana verder verbeterd door de inspanningen van de overheid. Zo is de basiszorg gratis voor alle inwoners en ondersteunt de overheid ziekenhuizen en klinieken in hun ontwikkeling. Het afgelopen jaar is het bestuur van de kliniek in Logba druk bezig geweest afspraken te maken met de Ghanese overheid om ook in hun plannen te worden opgenomen. Dit zou betekenen dat het bestaan van de kliniek wordt geborgd binnen de Ghanese overheid.

Het zou een mooi bewijs zijn van een samenwerkingsproject tussen The Thom Foundation en de inwoners van Logba dat wordt overgenomen door de overheid zodat de zorg voor de lange termijn wordt gegarandeerd. Op dit moment zijn de besprekingen in een afrondende fase.

In een volgende nieuwsbrief hopen wij U verder te informeren.

Meer informatie in het projectprofiel.

Rehabilitation Centre Blantyre (Malawi)

The Thom Foundation steunt sinds mei 2012 het Rehabilitation Centre in Blantyre (Malawi). Wekelijks bezoeken 250 kinderen dit centrum. Het merendeel van hen heeft een spasme of een hersenbeschadiging opgelopen door malaria. In het centrum werken 4 fysiotherapeuten waarvan 2 ambulant. Sinds 2012 werkt er ook een logopedist. Voor 2013 wil men graag het team versterken met een sociotherapeut. Het Rehabilitation Centre is een onderdeel van het Medical Centre Blantyre. In dit medisch centrum werkt onder andere een kinderarts.

Door steun van TTF kunnen de kinderen die het Rehalitation Centre bezoeken rekenen op professionele zorg van een therapeut. Ze krijgen daarnaast hulpmaterialen om hun dagelijkse leven dragelijker te maken. Daarnaast wordt er voorlichting en training gegeven aan de gemeenschap, om zo de positie van deze kwetsbare kinderen met een handicap in de gemeenschap te verbeteren.

Meer informatie in het projectprofiel.

Nieuw project in Nkoranza (Ghana)

The Thom Foundation heeft besloten twee projecten te steunen van de Hand in Hand gemeenschap in Nkoranza in Ghana. Door de financiële steun van The Thom Foundation en stichting Madamfo kan het gemeenschapscentrum in Nkoranza grondig worden opgeknapt. Het centrum biedt onderdak, zorg en begeleiding aan 60 kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Daarnaast komen er elke dag nog eens 20 jongeren vanuit de omliggende dorpen naar de werkplaats. Daarnaast gaat TTF samen met stichting Madamfo zorgdragen voor een nieuw te bouwen woonunit waardoor nog eens 10 kinderen kunnen gaan wonen in de gemeenschap.

Meer informatie in het projectprofiel.

ACTIES TER ONDERSTEUNING VAN TTF

In onze nieuwsflitsen heeft u kunnen lezen over de acties die gevoerd zijn door de Kerk aan Zee in Muiderberg, de grote kerk in Muiden en door de alle kinderen van de Montessorischool in Ede.

Ook heeft u kunnen lezen over de ThomVentoux-actie, die uiteindelijke maar liefst 22.400 euro heeft opgebracht! Een geweldig bedrag dat bijeen is gebracht door enthousiaste, betrokken en sportieve familieleden en vrienden. Zij hebben een geweldige prestatie geleverd ter ondersteuning van het Rehabilitationproject Blantyre in Malawi.

We bedanken iedereen hartelijk die het afgelopen jaar de Thom Foundation heeft gesteund, in welke vorm dan ook.

The Thom Foundation wenst u een gezond en voorspoedig 2013.

CONTACT

Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, neem dan gerust contact met ons op.