Thom Beeld

TTF nieuwsbrief no. 10

Dit is de tiende nieuwsbrief van The Thom Foundation. De nieuwsbrief bericht over de voortgang van onze projecten, zoals het project in Zuid-Afrika uitgevoerd door een groep jongeren uit Loosdrecht en waarom wij de bouw van een muur rondom een weeshuis hebben gesteund. Ook kunt u in deze nieuwsbrief lezen hoeveel de actie van de SKBMN ('Stichting Kinderopvang Bussum, Muiden, Naarden') voor The Thom Foundation heeft opgebracht. Overigens bestaat The Thom Foundation dit jaar vijf jaar. Mede dankzij de steun van velen hebben wij in deze vijf jaar veel projecten kunnen ondersteunen. Wij willen u daarvoor hartelijk bedanken en hopen in de toekomst ook op uw steun te mogen rekenen.

Stefan Bredenbeek
(voorzitter The Thom Foundation)

Dagcentrum Ghior afgerond (Bangladesh)

The Thom Foundation heeft de afgelopen drie jaar het dagcentrum in Ghior ondersteund. In die drie jaar hebben ze professionele zorg en opvang kunnen bieden aan ruim 40 kinderen. De kinderen hebben zich ontwikkeld en mogen er zijn. De ouders hebben geleerd hoe ze om moeten gaan met de handicap van hun kind. Mede dankzij steun van The Thom Foundation geloven de ouders en de kinderen weer in een toekomst. Antoinette Thermoshuizen van stichting Niketan vertelde ons dat de Bengaalse regering heeft toegezegd het dagcentrum in Ghior in aanmerking te laten komen voor financiele ondersteuning vanuit het ministerie van Sociale zaken.

Meer informatie in het projectprofiel.

Projectsteun aan dagcentrum peuters in het district Manikganj (Bangladesh)

Voor het komend jaar heeft het bestuur van The Thom Foundation besloten opnieuw stichting Niketan te steunen. Ditmaal bij het realiseren van een dagcentrum voor hele jonge kinderen met een beperking.

Meer informatie in het projectprofiel.

Steun aan de bouw van een creche (Zuid-Afrika)

Zoals wij in de vorige nieuwsbrief lieten weten heeft The Thom Foundation de bouw van een creche in Zuid-Afrika (Port Shepstone) gesponsord. Van 21 juli tot 11 augustus 2011 heeft een groep jongeren uit Loosdrecht e.o. in Zuid-Afrika dit project gerealiseerd. Met de financiële steun van The Thom Foundation konden de bouwmaterialen worden aangeschaft om de bouw te realiseren.

Meer informatie in het projectprofiel.

Actie scholieren Loosdrecht

Loosdrechtse scholieren vieren de opening van de creche

Omheiningsmuur school gehandicapte kinderen in Mombassa (Kenia)

De Port Reitz School in Mombassa vangt gehandicapte kinderen op, door hen praktijkonderwijs te geven en waar nodig ook onderdak te verschaffen. Er zijn 160 kinderen die intern verblijven en 90 kinderen die dagelijks naar het centrum komen. De school is gelegen in een hele slechte buurt en daarom zijn veel kinderen het slachtoffer van misbruik.

Dit is een hele belangrijke reden dat de school erg graag een omheiningsmuur wil rondom de school om zo de veiligheid van de kinderen te waarborgen.

Meer informatie in het projectprofiel.

Sanitaire voorzieningen voor studenten in Jumla (Nepal)

Het blindenhostel in Jumla in Nepal vangt blinde kinderen/jongeren op die thuis alleen achtergelaten werden en helemaal aan hun lot werden overgelaten. De groep bestaat uit 12 kinderen en jongeren in de leeftijd van 3 tot 23 jaar.

Het doel van het project is het verschaffen van basisfaciliteiten zodat de blinde jongeren zich zelf kunnen redden.

Meer informatie in het projectprofiel.

ACTIES TER ONDERSTEUNING VAN TTF

Zoals in een nieuwsflits werd aangekondigd heeft de SKBNM ('Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiden') de afgelopen maanden actie gevoerd voor The Thom Foundation. Door de verkoop van zelfgemaakte kaarten werd € 1.150,- bijeen gebracht. Dit geld is bestemd voor de inrichting van een schooltje in Bolivia. The Thom Foundation had al eerder een bijdrage geleverd aan de bouw van het schooltje. De uitvoerende stichting Por todo el mundo was erg blij met het opgehaalde geld. Zie ook "1100 euro voor schooltje in Bolivia" (SKBNM)

Een actie die op 18 mei 2012 gaat plaatsvinden voor The Thom Foundation is de beklimming van de Mt.Ventoux in Frankrijk, onder de titel Thomventoux 2012. Een 40-tal deelnemers gaan hetzij te voet hetzij op de fiets de uitdaging aan deze berg te bedwingen. De opbrengst van deze gesponsorde tour komt ten goede aan The Thom Foundation.

CONTACT

Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, neem dan gerust contact met ons op.