Thom Beeld

TTF nieuwsbrief no.9

Dit is de negende nieuwsbrief van The Thom Foundation. Deze nieuwsbrief informeert u over de voortgang van de projecten o.a het voortzetten van onze steun aan het dagcentrum voor gehandicapte kinderen in Ghior in Bangladesh en de nieuwe projecten van The Thom Foundation, zoals onze steun aan het bouwen van een weeshuis in Zuid-Afrika.

Stefan Bredenbeek
(voorzitter The Thom Foundation)

Dagcentrum Ghior

Ook voor het jaar 2011 heeft The Thom Foundation besloten het dagcentrum in Ghior in Bangladesh opnieuw te steunen.

In het dagcentrum verblijven verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen. Antoinette Thermoshuizen van stichting Niketan, initiatiefnemer van dit project, heeft eind 2010 het dagcentrum in Ghior bezocht en was erg tevreden over de ontwikkeling en de vooruitgang die de kinderen hadden gemaakt. Onze bijdrage wordt besteed aan materialen, zoals looprekjes en andere ontwikkelingsmaterialen. Verder krijgen kinderen fysio- en ergotherapie en worden de ouders van de kinderen ondersteund in het bieden van optimale zorg aan hun kinderen.

Meer informatie in het projectprofiel.

Fysio en kind

Fysiotherapeut aan het werk

Ontwikkelingsmaterialen voor kinderen met een beperking (Senegal)

Esther Iepema en Baye Ousmana Diatta zijn eind februari 2011 vertrokken naar Senegal om in het zuiden van Senegal een project op te zetten ten behoeve van kinderen met een verstandelijke beperking.

In het zuiden van Senegal zijn veel kinderen met een beperking maar in de maatschappij is er geen ondersteuning en begeleiding van deze kinderen. Esther wil begeleiding en ondersteuning van deze kinderen gaan opzetten samen haar Senegalese partner Baye. Esther heeft in Nederland veel ervaring opgedaan met het werken met verstandelijk beperkte kinderen en hun ouders.

Om dit initiatief te steunen heeft The Thom Foundation besloten de ontwikkelingsmaterialen die aangeschaft zijn voor dit project voor haar rekening te nemen.

Meer informatie in het projectprofiel.

Bouw van een weeshuis steunen (Zuid-Afrika)

Een groep jongeren voornamelijk afkomstig uit Loosdrecht vertrekken komende zomer voor een aantal weken naar Zuid-Afrika om daar een klein weeshuis te bouwen voor weeskinderen.

Momenteel komen alle (wees)kinderen van de omgeving naar een plaatselijke mevrouw toe die haar huis heeft opgeofferd voor het opvangen van de weeskinderen. Met dit project willen de jongeren en organisatie Gain een geheel nieuwe dagopvang opzetten voor de weeskinderen. In de dagopvang krijgen de kinderen ook onderwijs en is er ruimte voor vrijetijdsbesteding.

Zij hadden nog een bedrag van 2.500 euro nodig om het weeshuis te realiseren. Hieronder vallen onder andere bouwmateriaal, de diverse grondstoffen, machines, gereedschap, vervoerskosten en overige kosten welke gemaakt moeten worden om het weeshuis daadwerkelijk te ontwikkelen.

The Thom Foundation heeft besloten bovenstaand initiatief te steunen en zal de bouw en materiaal kosten voor zijn rekening nemen.

Aanschaf schoolbus Johannesburg (Zuid-Afrika)

Het Coronation Training Centre in Newlands, een township van Johannesburg is in 1973 opgericht voor kinderen met lichamelijke of verstandelijke beperking. Om de kinderen veilig naar school te brengen wordt gebruik gemaakt van twee schoolbussen. Vanwege technische problemen met de twee zeer oude bussen was het niet meer mogelijk de kinderen te vervoeren van en naar school. Het Coronation Training Centre heeft samen met zijn Nederlandse partner Ikusasa en met een donatie van The Thom Foundation de aanschaf van een bus gerealiseerd. Hierdoor kunnen 75 leerlingen met een beperking weer veilig van en naar school worden gebracht.

Meer informatie in het projectprofiel.

Aanschaf meubelen dagopvang jongeren Rafaela (Argentinië)

The Thom Foundation steunt een het opvanghuis El Ceibo, deze is opgezet met als doel dagactiviteiten te bieden aan verstandelijk en lichamelijk beperkte maar ook sociaal ontwrichte jongeren.

Met de donatie van The Thom Foundation zal nieuw meubilair voor El Ceibo worden aangeschaft voor de slaapkamers (bedden, matrassen en kasten) de werkplaats (snijmachine, cirkelzaag en een freesmachine) en voor de keuken (een oven en een ijskast).

Meer informatie in het projectprofiel.

Bouw zelfstandige woningen voor gehandicapte jongeren (Wit-Rusland)

Dit project is ons aangedragen door de stichting Wilde Ganzen en we willen graag dit goede initiatief van Stichting Weeshuizen Belarus ondersteunen.

Door dit project komt een huis beschikbaar dat bestaat uit vier aparte wooneenheden voor kinderen met een lichte verstandelijke of lichamelijke beperking. Tijdens hun verblijf in de wooneenheden leren de kinderen zich voor te bereiden op een zelfstandig leven in de maatschappij. Met de bouw van de wooneenheden wordt de maatschappelijke integratie van gehandicapte kinderen bevorderd.

Meer informatie in het projectprofiel.

Ziekenzaal in Mae Tawo (Thailand)

Met het geld wat de Heilig Hartkerk in Hilversum heeft opgehaald met een grote snuffelmarkt is de inrichting van de ziekenzaal gerealiseerd. Met het geld heeft het weeshuis nu de beschikking over een volledig ingerichte ziekenzaal met bedden, matrassen, muskietengaas voor de ramen, medicijnkast, een douche en toilet.

Meer informatie in het projectprofiel.

ACTIES TER ONDERSTEUNING VAN TTF

Verder heeft The Thom Foundation ook de afgelopen maanden weer vele incidentele giften ontvangen. Verjaardags- of jubileumcadeaus in de vorm van een donatie aan The Thom Foundation of gewoon, zo maar. Al deze giften maken dat wij kunnen blijven doen wat wij doen. Onze dank hiervoor!

CONTACT

Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, neem dan gerust contact met ons op.