Thom Beeld

TTF nieuwsbrief no.8

Dit is de achtste nieuwsbrief van The Thom Foundation. Deze nieuwsbrief informeert u over de projectvoortgang en onze nieuwe projecten, zoals de bouw van een ziekenzaal bij een weeshuis in Noord-Thailand en de ondersteuning van een sportproject voor gehandicapte kinderen in Zimbabwe. De nieuwsbrief informeert u ook over onze samenwerkingsovereenkomst met de Wilde Ganzen. En vanzelfsprekend over acties die er wederom zijn gevoerd voor The Thom Foundation.

Stefan Bredenbeek
(voorzitter The Thom Foundation)

Samenwerking Wilde Ganzen

In juni 2010 heeft The Thom Foundation een samenwerkingsovereenkomst met de Wilde Ganzen getekend. Dit betekent dat The Thom Foundation de financiën van projecten die voorgedragen en goedgekeurd door de Wilde Ganzen, geheel of gedeeltelijk voor haar rekening kan nemen. The Thom Foundation houdt hierbij zoveel mogelijk vast aan haar uitgangspunt dat hulp primair gericht is op de verbetering van leefomstandigheden en de ontwikkeling van (bij voorkeur) kinderen met een beperking.

Voordeel van deze werkwijze is dat alle projecten vooraf door de Wilde Ganzen zijn beoordeeld en dat zij deze ook monitoren en zorgen voor verslaglegging. De Wilde Ganzen gebruikt hiervoor haar wereldwijde netwerk en haar expertise.

Dagcentrum Ghior (Bangladesh)

Ook het afgelopen jaar heeft The Thom Foundation het dagcentrum in Ghior (Bangladesh) weer financieel ondersteund.

Antoinette Thermoshuizen, directeur van Stichting Niketan en initiatiefnemer van het dagcentrum, bezoekt minstens eenmaal per jaar het project in Ghior. Zij heeft het project onlangs weer bezocht en vertelde dat het met het project Ghior erg goed gaat.

Resultaat van onze steun

Resultaat van onze steun

De kinderen gaan zichtbaar vooruit. Een Nederlandse kinderfysiotherapeut heeft de kinderen in het dagcentrum een aantal maanden begeleid en heeft trainingen en adviezen gegeven. Zo hebben kinderen met een spasme spalken en aangepaste schoenen gekregen. Ook zitten kinderen nu in aangepaste stoelen aan tafeltjes te werken, waardoor hun motoriek verbetert. Sommige kinderen leren met een looprekje lopen.

De begeleiders en ouders zien nu ook het nut van de spalken en de aangepaste schoenen. De begeleiders stimuleren de ouders deze ook bij warm weer te gebruiken. The Thom Foundation heeft met financiële steun ervoor kunnen zorgen dat deze hulpmiddelen konden worden aangeschaft en dat begeleiders en ouders worden getraind de zorg van hun meervoudig gehandicapte kinderen te verbeteren.

Meer informatie in het projectprofiel.

Weeshuis in Lovina Beach (Indonesië)

Het nieuwe weeshuis

Het nieuwe weeshuis

Het nieuwe weeshuis in Lovina Beach op Bali (Indonesi‘) is klaar. Op de grond die The Thom Foundation samen met de Wilde Ganzen heeft aangekocht is door stichting Anak Anak een mooi nieuw gebouw neergezet. De vijftig kinderen in de leeftijd van 9 maanden tot 18 jaar hebben nu een goed onderkomen.

Meer informatie in het projectprofiel.

Kliniek in Logba (Ghana)

Over de kliniek in Logba is weinig nieuws te melden. Het bezoekersaantal loopt iets terug omdat de overheid de zorg in veel ziekenhuizen gratis heeft gemaakt. Het dorpscomité van Logba is bezig met de overheid te kijken of zij ook de kliniek in Logba willen steunen. Dit zou betekenen voor de mensen van Logba dat de zorg gratis wordt en dat het personeel door de overheid wordt betaald. Dit is een moeizaam en langdurig proces, maar een proces dat door The Thom Foundation erg wordt aangemoedigd!

Het afgelopen jaar heeft The Thom Foundation veel projecten overgenomen van de Wilde Ganzen. Projecten gericht op kinderen die op allerlei gebieden de nodige ondersteuning kunnen gebruiken. Voorbeelden zijn onze projectbijdragen in Zimbabwe en Tadzjikistan.

Meer informatie in het projectprofiel.

Sportprogramma gehandicapte kinderen (Zimbabwe)

In maart 2010 is een aanvraag gehonoreerd voor een sportproject voor kinderen met een beperking. In Zimbabwe worden deze kinderen vaak uit schaamte door hun ouders weggestopt en komen nooit buiten. De helft van hen gaat dan ook niet naar school.

Sport voor iedereen

Sport voor iedereen

Door financiering van het project kunnen 260 kinderen wekelijks deelnemen aan sportactiviteiten en komen daardoor uit hun isolement. Het geld wordt gebruikt voor het kopen van materialen en ouders trainen hoe zij om moeten gaan met kinderen met een beperking.

In juli heeft The Thom Foundation het project nogmaals gesteund door de aanschaf van een auto om zo de doelgroep te bereiken.

Meer informatie in het projectprofiel.

Braillesysteem voor blinde kinderen (Tadzjikistan)

De organisatie Sigma, lid van de bond voor blinden in Tadzjikistan, komt op voor de rechten en belangen van blinde kinderen. Om de onderwijssituatie voor blinde kinderen te verbeteren gaan zij ervoor zorgen dat alle kinderen in Tadzjikistan les kunnen krijgen in hun eigen taal. De organisatie gaat luisterboeken en brailleleesboeken produceren in het Tadzjieks. Om dat te kunnen doen moet opnameapparatuur worden aangeschaft en een braillesysteem worden ontwikkeld. The Thom Foundation steunt dit project.

Meer informatie in het projectprofiel.

Groentetuinen voor weeskinderen (Oeganda)

Stiching Hope Alive Uganda steunt weeskinderen in Kisozi (Oeganda).

De situatie van kinderen in Oeganda laat erg veel te wensen over. Esther Haaisma van de Stichting Hope Alive Uganda is augustus jongstleden naar Oeganda gegaan. Ze heeft met hulp van The Thom Foundation groentetuinen kunnen aanleggen voor de weeskinderen in Kisozi. Door de aanleg van de groentetuinen kunnen de weeskinderen gevarieerder en gezonder gaan eten. Nu krijgen ze slechts één soms twee eenzijdige maaltijden per dag.

Op HopeAliveUganda.org zijn nog meer foto's van het Vegetable Project te bekijken.

Meer informatie in het projectprofiel.

Ziekenzaal in Mae Tawo (Thailand)

Op onze website is al de nodige informatie te vinden over ons project in Thailand. We ondersteunen daar een weeshuis in het Noord-Thailand, op de grens van Birma. Er is daar de afgelopen maanden hard gewerkt een ziekenzaal te realiseren bij het weeshuis. The Thom Foundation heeft de bouw van deze ziekenzaal gefinanciërd. Daarnaast heeft de Heilig Hartkerk uit Hilversum actie gevoerd voor The Thom Foundation en met het opgehaalde geld zal de inrichting van de ziekenzaal worden bekostigd.

Meer informatie in het projectprofiel.

ACTIES TER ONDERSTEUNING VAN TTF

De afgelopen tijd hebben er weer diverse acties plaatsgevonden om The Thom Foundation te ondersteunen.

Studentenactie Hogeschool van Amsterdam

Thomas Brouwer en vier medestudenten van de Hogeschool voor Economische Studies (Amsterdam) hebben actie gevoerd voor The Thom Foundation. Zij organiseerden een 'charity event' in opdracht van school en met steun van de SKBNM (Stichting Kinderdagverblijven Bussum, Naarden en Muiderberg). Zij hielden een loterij en daarnaast hebben zij kaarten verkocht die de kinderen van de SKBNM hadden gemaakt. De actie heeft 1.850 euro opgeleverd!

Actie van de Heilig Hartkerk (Hilversum)

De Heilig Hartkerk in Hilversum heeft op 18 en 19 september jongstleden actie gevoerd voor The Thom Foundation. De opbrengst van de actie van de kerk gaat naar ons project in Thailand. Met de opbrengst gaan we de inrichting van de ziekenzaal bekostigen. In de volgende nieuwsbrief hoort u de opbrengst van de gehouden rommelmarkt.

Naast al deze gerichte acties ontvangen we ook vele giften. Verjaardagscadeaus in de vorm van een donatie aan The Thom Foundation of gewoon, zo maar. Al deze giften maken dat wij kunnen blijven doen wat wij doen. Onze dank hiervoor!

CONTACT

Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, neem dan gerust contact met ons op.