Thom Beeld

TTF nieuwsbrief no.7

Dit is de zevende nieuwsbrief van The Thom Foundation. Deze nieuwsbrief informeert u over de voortgang van de projecten, nieuwe projecten en de diverse acties die voor The Thom Foundation zijn of worden gevoerd.

De zevende nieuwsbrief van The Thom Foundation heeft door allerlei omstandigheden even op zich laten wachten. Oorzaak is onder andere dat wij, na het wegvallen van het project in Ghana, op zoek zijn gegaan naar een ander geschikt project. Wij denken een nieuw geschikt project gevonden te hebben in Mali maar daarover in een latere nieuwsbrief meer.

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over onze steun aan de nieuwbouw van een weeshuis in Indonesië, over de voortgang van de kliniek in Ghana en over onze samenwerking met Stichting Niketan. Een stichting die gehandicapte kinderen in Bangladesh ondersteunt en een toekomst geeft.

Verder willen wij U informeren over onze steun aan een nieuw project in Senegal welke wij in samenwerking met de Wilde Ganzen gaan steunen.

Natuurlijk ook weer aandacht voor de diverse acties die zijn gehouden om The Thom Foundation te steunen.

Al met al een zeer informatieve nieuwsbrief die naar ik hoop U weer voldoende informeert.

Stefan Bredenbeek
(voorzitter The Thom Foundation)

PROJECT IN INDONESIE

The Thom Foundation heeft begin dit jaar besloten de nieuwbouw van een weeshuis op het Indonesische eiland Bali financieel te ondersteunen. Het weeshuis gelegen in het noorden van Bali werd medio 2008 door ons bezocht. 35 kinderen werden in 2 kleine huisjes, weg van de toeristische centra opgevangen. In het weeshuis wonen kinderen die uit onwettige relaties zijn geboren en op jonge leeftijd op last van de dorpsoudste het dorp zijn uitgezet en kinderen waarvan een of beide ouders zijn overleden.

Voor meer informatie, zie het projectprofiel.

PROJECT IN SENEGAL

Via onze partner de Wilde Ganzen steunt The Thom foundation een dagcentrum voor gehandicapte jongeren in Diofor, Senegal. De aanvraag is afkomstig van de lokale organisatie de 'Association des Handicappés de Diofor', een plaatselijke afdeling van de 'Association Nationale des Handicappés Moteurs du Senegal'.

Door onze steun is het mogelijk dat de jongeren een vaardigheidstraining kunnen volgen waardoor zij in de toekomst voor hun eigen inkomen kunnen zorgen.

De jongeren die profijt zullen hebben van het project zijn 75 gehandicapten per jaar. Het gaat om jongeren die zonder opleiding en inkomen zijn. Zij zullen handvaardigheidstrainingen krijgen in naaien, kapster, maaltijden bereiden, kunstnijverheid en computer.

PROJECT IN BANGLADESH

In Bangladesh in het district Manikganj is in het stadje Ghior het dagcentrum Kalama Shishu Niketan gesitueerd. Ghior staat bekend om zijn grote wekelijkse markt die elke woensdag plaatsvindt en is omgeven door rijstvelden en grote rivieren. Het is het hart van een Hindoe gemeenschap in een moslim land.

In het dagcentrum in Ghior (opgestart in 2001) verblijven kinderen en jongeren met een meervoudige handicap. Het afgelopen jaar heeft The Thom foundation dit project financieel gesteund.

Kind speelt met sensobal

Kind speelt met sensobal.

Antoinette Termoshuizen,medeoprichtster van de Kalama Shishu Niketan projecten, is juni j.l 3 weken in Bangladesh geweest om de projecten te bekijken. In haar rapportage over het project in Ghior vertelde Antoinette dat het geweldig was om te zien dat de kinderen zichtbaar vooruit waren gegaan zowel op fysiek als op cognitief gebied. Kinderen hadden leren lopen, waren zindelijk geworden en kinderen met gedragsproblemen zaten nu rustig aan een tafel te tekenen. Geweldige prestaties voor kinderen met een verstandelijke beperking of spastische verlamming. Maar het mooiste was nog wel, vertelde Antoinette, om te zien hoe trots de ouders en het kind zelf waren op de prestatie.

In Bangladesh is geen opleiding gericht op het werken met verstandelijk gehandicapte kinderen. Alle kennis komt uit Nederland, die stichting Niketan door het sturen van vrijwilligers en het beschikbaar maken van lesmateriaal daar brengt. De kinderen in het dagcentrum krijgen een gevarieerd aanbod van activiteiten zoals; handvaardigheid, gymnastiek, voorschoolse vaardigheden zoals kleuren en vormen sorteren, ADL training, muziek en vrij spel. Wanneer nodig krijgen de kinderen ook fysiotherapie. De dag wordt afgesloten met een voedzame maaltijd.

Vrij spel in het dagcentrum

Vrij spel in het dagcentrum.

The Thom Foundation heeft besloten ook het komend jaar Stichting Niketan te steunen. Omdat zij daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het verbeteren van de toekomst van gehandicapte kinderen in Bangladesh.

Door de bijdrage van The Thom foundation kunnen de kinderen van het dagcentrum in Ghior ook het komend jaar gebruik maken van de zo broodnodige zorg en begeleiding en ook de ouders krijgen ondersteuning bij de zorg van hun kinderen.

PROJECT IN GHANA

Sinds de opening van de kraamkliniek in Logba hebben wij deze jaarlijks ondersteunt met diverse giften. Van deze giften werden in Ghana dan hoofdzakelijk medicijnen en medische artikelen aangeschaft om de kliniek draaiende te houden. Mede door onze steun kan de kliniek jaarlijks tientallen pati‘nten helpen. Niet alleen bij bevallingen maar ook bij andere kleine medische ingrepen. Hoewel de gezondheidszorg is Ghana aardig aan het verbeteren is en en voor meer mensen (gratis) ter beschikking komt blijft het nut van deze lokale kliniek bestaan.

Overhandiging goederen voor kliniek

Overhandiging goederen voor kliniek

Eind 2008 kreeg The Thom Foundation wederom het verzoek de kliniek te ondersteunen. Een verzoek dat wij, gelet op de goede berichten uit Logba, maar al te graag wilde ondersteunen.

Met de donatie van 2.200 euro, bijeengebracht door de Heilig Hart kerk in Hilversum, werd het voor de kliniek mogelijk om naast medicijnen e.d. ook twee rolstoelen aan te schaffen. De rolstoelen worden o.a. gebruikt bij het vervoer van pati‘nten van en naar het buiten het gebouw gelegen toilet. Februari 2009 heeft onze contactpersoon in Ghana, Simon Berko, namens The Thom Foundation de aangeschafte goederen overgedragen aan de kliniek.

ACTIES TER ONDERSTEUNING VAN TTF

De afgelopen tijd hebben er weer diverse acties plaatsgevonden om The Thom Foundation te ondersteunen.

Actie van basisschool de Schothorst (Hengelo)

Basisschool de Schothorst in Hengelo heeft actie gevoerd voor TTF en heeft met die actie 1.000 euro opgehaald.

Overhandiging opgehaalde bedrag

Overhandiging opgehaalde bedrag

Actie van Luka Klein (Bussum)

Luka speelt de sterren van de hemel

Luka speelt de sterren van de hemel

Luka is op de Koninginnedag in Naarden gaan spelen op zijn saxofoon en heeft op deze wijze een leuk bedrag opgehaald voor The Thom Foundation. Echt super!

Overige acties

Ook ontvangt onze stichting vele incidentele giften. Verjaardags- of jubileumcadeaus in de vorm van een donatie aan The Thom Foundation, schilderijen die worden verkocht en waarvan de opbrengst bestemd is voor TTF of gewoon, zo maar. Al deze giften maken dat wij kunnen blijven doen wat wij doen. Onze dank hiervoor!

CONTACT

Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, neem dan gerust contact met ons op.