Thom Beeld

TTF nieuwsbrief no.2

Dit is de tweede nieuwsbrief van The Thom Foundation. Met onze regelmatig verschijnende nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de projecten en andere wetenswaardigheden.

Onze tweede nieuwsbrief is eigenlijk meer een korte nieuwsflits.

De voorbereiding van het project in Wa, de bouw van de school voor gehandicapte kinderen, is in volle gang. Over de voortgang hopen wij u in een volgende nieuwsbrief verder te kunnen informeren. Ook dan hopen wij u meer informatie te geven over de kraamkliniek in Logba.

Waar wij in deze nieuwsbrief uw aandacht voor willen vragen zijn de diverse acties die er voor The Thom Foundation zijn of worden georganiseerd.

Stefan Bredenbeek
(voorzitter The Thom Foundation)

CLUBROOD ORGANISEERT FEEST VOOR THE THOM FOUNDATION

Op vrijdag 25 mei a.s. wordt er een feest georganiseerd voor The Thom Foundation in Amsterdam. Het feest wordt gehouden in Strandclub-West aan de Stavangerweg 900 in Amsterdam en duurt van 22.00 uur tot 03.00 uur.

De organisatie van dit feest is in handen van clubrood, die als doelstelling heeft feesten te organiseren voor charitatieve instellingen, zoals The Thom Foundation. Voor de jongeren een leuke manier om ons werk te ondersteunen.

Voor meer informatie bezoek de website van clubrood (www.clubrood.nl) of download de uitnodiging. PDF logo

SKBN TIENEREXPOSITIE

Op 16 juni a.s. (10:00-17:00) organiseert de stichting Kinderopvang Bussum Naarden (SKBN) een dag voor The Thom Foundation. Door de organisatie is een zeer afwisselend programma samengesteld. Centraal staat de tentoonstelling van de door de tieneropvang van de SKBN gemaakte kunst. Daarnaast zijn er allerlei andere activiteiten, zoals Afrikaans dansen en live muziek.

Download de uitnodiging voor deze dag.PDF logo

Natuurlijk hopen wij op uw komst!

Locatie van de expositiedag
SKBN
Tienercentrum
Herenstraat 6a
1404 HD Bussum
(t) 035 698 1229

Op de SBKN-site (http://www.skbn.nl/pags/thomfoundation.htm) kunt u de vorderingen van de tieners volgen.

RESULTAAT ACTIE HEILIGE COMMUNIE

Zoals wij in de eerste nieuwsbrief meldden heeft de Mariaparochie in Bussum op zondag 22 april j.l. actie gevoerd voor The Thom Foundation. Voorafgaaande aan de eerste Heilige Communie hadden de kinderen geld ingezameld door allerlei karweitjes uit te voeren.

Tijdens de viering werd de opbrengst in twee grote spaarpotten aan The Thom Foundation overhandigd. Met deze actie hadden de kinderen maar liefst € 210,80 opgehaald. Een fantastisch resultaat!

Door het kerkbestuur werd vervolgens nog een bedrag naar de rekening van The Thom Foundation overgemaakt waar de stichting erg blij mee is. Wij willen op deze wijze nogmaals de Mariaparochie in het algemeen en pastor Nico Smit in het bijzonder bedanken voor hun bijdrage aan The Thom Foundation.

Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, neem dan gerust contact met ons op.

http://www.thethomfoundation.nl/contact.htm