Thom Beeld

TTF nieuwsbrief no.1

Dit is de eerste nieuwsbrief van The Thom Foundation. Met onze regelmatig verschijnende nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van de projecten en andere wetenswaardigheden.

Allereerst willen wij u bedanken voor uw steun - op wat voor manier dan ook - aan The Thom Foundation in de afgelopen maanden. Het is hartverwarmend te merken hoeveel mensen een donatie aan The Thom Foundation hebben gedaan.

Ook de vele ondersteunende initiatieven die zijn of worden ondernomen door anderen zijn indrukwekkend.

Inmiddels wordt er in Ghana druk gewerkt aan de tekeningen voor de bouw van de school voor gehandicapte kinderen in Wa. Ook met de kraamkliniek in Logba gaat het goed.

Voorts nodigen wij u bij deze van harte uit voor 'Tieners maken kunst voor kinderen in Ghana' op zaterdag 16 juni a.s. in Bussum. De opbrengst van deze dag komt geheel ten goede aan onze stichting.

Meer informatie over initiatieven, projecten en de 'tienerdag' vindt u in deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groeten,
Stefan Bredenbeek
(voorzitter The Thom Foundation)

TIENERS MAKEN KUNST VOOR KINDEREN IN GHANA

De 'Stichting Kinderdagverblijven Bussum en Naarden' (SKBN) komt in actie voor The Thom Foundation.

De tieneropvang van de SKBN is februari j.l. begonnen met allerlei workshops waar tieners zich voor konden inschrijven. Zo zijn er workshops voor beeldhouwen, schilderen, kleien, werken met gips, sieraden maken, etc. De prachtige eindresultaten zijn te bewonderen op een expositie.

Op deze dag kunnen ouders, familie, vrienden en andere bezoekers de kunstwerken kopen. De gehele opbrengst komt ten goede aan The Thom Foundation.

De expositie wordt gehouden op zaterdag 16 juni van 10.00 uur tot 17.00 uur en zal in het teken staan van de kunstwerken, Ghana, de school en het tehuis voor de lichamelijke en geestelijk gehandicapte kinderen in Wa (Ghana).

We zullen u in de eerstvolgende nieuwsbrief op de hoogte houden van het programma van de expositiedag.

Locatie van de expositiedag
SKBN
Tienercentrum
Herenstraat 6a
1404 HD Bussum
(t) 035 698 1229

Op de SBKN-site (http://www.skbn.nl/pags/thomfoundation.htm) kunt u de vorderingen van de tieners volgen.

N.B. - De op deze site vermelde datum medio september 2007 is foutief. Zoals hierboven aangeduid vindt de expositiedag plaats op 16 juni 2007.

Heeft u verder nog vragen?
Neem dan gerust contact met ons op.
info@thethomfoundation
(t) 035 692 2053 (op werkdagen na 20.00 uur).

DE MARIAPAROCHIE STEUNT THE THOM FOUNDATION

Op 22 april a.s. doen ruim veertig kinderen van de R.K. Mariaparochie in Bussum de heilige communie. Elk jaar wordt er door de kinderen gedurende de maanden voorafgaand aan de communie een inzamelingsactie gehouden. De kinderen doen thuis, bij familie of in de buurt allerlei klusjes. Het door hen verdiende geld is bestemd voor een goed doel. De achterligende gedachte is dat kinderen iets leren over te hebben voor een ander door er zelf iets voor te doen.

De Mariaparochie heeft er dit jaar voor gekozen dat het goede doel The Thom Foundation is. We zullen op 22 april dan ook graag aanwezig zijn in de kerk om de opbrengst van deze actie in ontvangst te nemen.

HOE GAAT HET MET ONZE PROJECTEN?

School en het tehuis voor gehandicapte kinderen in Wa

De voorbereidingen voor ons project in Wa zijn in volle gang. Zo is de architect druk bezig met de bouwtekeningen. Met de grondwerkzaamheden wordt op korte termijn (binnen nu en 6 weken) begonnen.

Foto drie kinderen

Mevrouw Annie Manders (voorzitter van de stichting 'Equal Opportunity Fund' en adviseur van The Thom Foundation) is februari j.l. ruim twee weken in Ghana geweest. Zij heeft veel overleg gevoerd met betrokkenen, zoals de schooldirecteur. Naast vele overleggen heeft zij ook afspraken kunnen maken. Zo gaat de stichting EOF in samenwerking met The Thom Foundation zorgen voor een waterput op het terrein en voor een omheining. Dit zal op korte termijn worden gerealiseerd.

Foto kinderen bij waterpomp

Door de slechte stroomvoorzieningen verloopt het contact met Ghana moeizaam. De verbindingen via telefoon en computer worden regelmatig verbroken. Het was daarom prettig dat mevrouw Annie Manders naar Ghana is gereisd om duidelijke afspraken te maken over ons project.

Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Zo kunt u op korte termijn foto's op onze site bekijken die de projectvoortgang illustreren.

Kraamkliniek in Logba

Het gaat goed met de kraamkliniek in Logba. Sinds december 2006 is een nieuwe vroedvrouw in de kliniek aangesteld. Onze contactpersoon in Accra, de hoofdstad van Ghana, heeft in februari de kraamkliniek in Logba bezocht. Hij meldde ons dat het goed gaat met de kliniek. In januari zijn er tien baby's geboren en ook wordt de kliniek regelmatig bezocht door mensen en kinderen met malaria.

The Thom Foundation heeft naar aanleiding hiervan ervoor gezorgd dat de kliniek een nieuwe voorraad medicijnen heeft gekregen.

Mocht u nog vragen, opmerkingen of suggesties hebben, neem dan gerust contact met ons op.

http://www.thethomfoundation.nl/contact.htm