Thom Beeld

The Thom Foundation: Nieuwsbrief no. 17

Mei 2020

Dit is de zeventiende nieuwsbrief van The Thom Foundation. De nieuwsbrief informeert u over de voortgang van onze projecten en de nieuwe projecten die we gaan steunen. Dit keer hebben we zes nieuwe projecten die we in de nieuwsbrief aan u introduceren.

Nieuwsbrief no. 17

Actie Thom Ventoux 2019: Opnieuw een groot succes!

Juni 2019

Zaterdag 1 juni j.l. vond de 4e editie plaats van het Thom Ventoux evenement. Wij zijn ongelooflijk trots op alle 125 deelnemers (70 fietsers, 1 hardloper, 16 wandelaars en vrijwilligers) aan Thom Ventoux 2019! Door alle deelnemers is Thom Ventoux 2019 een groot succes geworden. De fietsers, waaronder veel jongeren, hebben de beklimming van de Mont Ventoux volbracht.

Bloed, zweet en tranen heeft het menigeen gekost boven te komen, maar de geweldige sfeer en het grote saamhorigheidsgevoel gaf de energie en kracht die verschrikkelijke berg te trotseren. Onderweg werden we aangemoedigd door enthousiaste vrijwilligers die klaar stonden met water en bananen. Ook de 16 wandelaars hebben de top van de Mont Ventoux bereikt. De tocht was zwaar, steil en lang, maar ze hebben allen de tocht volbracht.

"We did it!"

Deelnemers Thom Ventoux 2019

De eindopbrengst van de Thom Ventoux 2019 is maar liefst ruim 62.000 euro! Een geweldig bedrag waar The Thom Foundation weer veel mooie, kleinschalige projecten mee kan steunen, gericht op kinderen en jongeren met een beperking. Alle deelnemers en sponsoren enorm bedankt.

Website ThomVentoux 2019 gelanceerd

Januari 2019

Met de editie 2019 van de Thom Ventoux in het vooruitzicht op zaterdag 1 juni 2019 is er nu een site met relevante informatie voor deelnemers, sponsoren en andere sympatisanten.

Bezoek ThomVentoux.nl

The Thom Foundation: Nieuwsbrief no. 16

November 2018

Dit is de zestiende nieuwsbrief van The Thom Foundation. De nieuwsbrief informeert u over de voortgang van onze projecten en de nieuwe projecten die we gaan steunen. Dit keer hebben we vier nieuwe projecten die we in de nieuwsbrief aan u introduceren.

Nieuwsbrief no. 16

The Thom Foundation: Nieuwsbrief no. 15

November 2017

Dit is de vijftiende nieuwsbrief van The Thom Foundation. De nieuwsbrief informeert u over de voortgang van onze projecten en de nieuwe projecten die we gaan steunen. Dit keer hebben we maar liefst negen nieuwe projecten die we in de nieuwsbrief aan u introduceren.

Nieuwsbrief no. 15

The Thom Foundation: Nieuwsbrief no. 14

Oktober 2016

Dit is de veertiende nieuwsbrief van The Thom Foundation. De nieuwsbrief informeert u over de voortgang van onze projecten en de nieuwe projecten die we gaan steunen. Ook kunt u in deze nieuwsbrief lezen over fiscale voordelen van uw donaties aan The Thom Foundation.

Nieuwsbrief no. 14

Actie Thom Ventoux 2016: Een groot succes!

September 2016

Vrijdag 26 augustus vond voor de derde keer het Thom Ventoux evenement plaats. Wij zijn ongelooflijk trots op alle 78 deelnemers (fietsers, hardlopers, wandelaars en vrijwilligers) aan Thom Ventoux 2016! Door hen allen is Thom Ventoux 2016 een groot succes geworden. Alle fietsers, waaronder ook veel jongeren, hebben de beklimming van de berg der bergen (de Mont Ventoux) volbracht. En ook de allerjongste deelnemer dit jaar, Freek 7 jaar oud, heeft de top gehaald, een enorme prestatie!

Bloed, zweet en tranen heeft het menigeen gekost om boven te komen, maar de sfeer en het grote saamhorigheidsgevoel gaf menigeen de energie en kracht die verschrikkelijke berg te trotseren. De tocht was dit jaar nog zwaarder doordat het erg warm was. Onderweg werden we aangemoedigd door enthousiaste vrijwilligers die klaar stonden met water, heel veel water en bananen. Ook de wandelaars hebben de top van de Mont Ventoux bereikt. De tocht was zwaar, steil en lang, maar ze hebben allen de tocht volbracht.

"We did it!"

Deelnemers Thom Ventoux 2016

De eindopbrengst van de Thom Ventoux 2016 is 32.715 euro. Een geweldig bedrag wat stichting Joni nodig heeft om het onderwijsproject in Ethiopie voor kinderen met een beperking te gaan realiseren. Via de site van The Thom Foundation kunt u op de hoogte blijven van de voortgang van dit project.

Nieuwsflits: The Thom Foundation bestaat 10 jaar

Augustus 2016

Beste vrienden van The Thom Foundation,

Met deze nieuwsflits wil ik jullie laten weten dat vandaag (26 augustus 2016) The Thom Foundation 10 jaar bestaat!.

Tien jaar waarin wij als stichting op verschillende plekken in de wereld het verschil hebben kunnen maken voor kinderen met een beperking. Dit hebben wij als stichting mede kunnen doen door jullie steun. Daarvoor wil ik jullie hartelijk bedanken.

Een speciaal woord van dank wil ik richten aan dhr. A.P.J. Obdeijn, 10 jaar lang adviseur van onze stichting en helaas op 8 april j.l. overleden. Hij was een groot inspirator voor onze stichting en stond ons met raad en daad bij in het realiseren van de vele projecten. Hij wist ons te inspireren en te motiveren. Dankzij hem is The Thom Foundation in staat al 10 jaar lang het verschil te maken. Ik denk dat wij, met hem in onze gedachten, ook de komende jaren het verschil kunnen blijven maken en hoop daarbij op jullie steun.

Wil je zien wat The Thom Foundation de afgelopen jaren heeft gerealiseerd? Dan raad ik je onderstaand filmpje aan te bekijken.

Het filmpje is gemaakt naar aanleiding van de op 26 augustus gehouden Thom Ventoux 2016. Een sponsoractie waarin al fietsend en lopend de Mont Ventoux wordt bedwongen voor een onderwijsproject in Ethiopië. De film is gebruikt bij de start van het tweedaagse evenement en geeft een goede impressie waar The Thom Foundation voor staat, en wat de afgelopen jaren is gerealiseerd. Na het zien van dit filmpje en een bezoek aan onze site weet ik zeker dat wij het over een ding eens zijn: The Thom Foundation maakt al 10 jaar lang het verschil.

Ook jij kan het verschil maken door ons te (blijven) steunen.

Namens het bestuur van The Thom Foundation,
Stefan Bredenbeek

Nieuwsflits: Project stichting Niketan (Bangladesh) Thom Ventoux 2014

Maart 2016

Op uitnodiging van de stichting Niketan hebben Linda Halsema en Inge een week in Bangladesh projecten bezocht die door The Thom Foundation zijn of worden gesteund. Sinds 2009 steunt The Thom Foundation immers projecten van stichting Niketan.

Zoals bij de meesten bekend was de opbrengst van de Thom Ventoux 2014 actie gekoppeld aan een onderwijsproject van deze stichting en hun partnerorganisatie DRRA. De wens van de stichting was lesmateriaal te ontwikkelen voor kinderen met een beperking en vertaald in het Bengaals. Tijdens het bezoek hebben Linda en Inge met eigen ogen gezien dat het geld (40.000 euro) meer dan goed terecht is gekomen. Geld waarvoor we met elkaar de Kale Berg hebben getrotseerd als klimmer, fietser, wandelaar of als onmisbare vrijwilliger.

Niketan ondersteunt met hun partnerorganisatie DRRA ruim 500 kinderen met een beperking. Zij geven trainingen aan leerkrachten, moeders en vrijwilligers hoe met kinderen met een beperking om te gaan en leren hen wat deze kinderen nodig hebben zich binnen hun mogelijkheden goed te kunnen ontwikkelen. Het lesmateriaal dat zij de afgelopen twee jaar hebben ontwikkeld sluit hier goed bij aan. Kinderen krijgen les uit boeken met pictogrammen op verschillende niveaus, voorschoolse opvang, primair onderwijs en ook voor jongeren. De boeken bestaan uit een themaboek voor de kinderen en jongeren, een handleiding voor de leerkracht en allerlei tips voor ouders.

Leerkrachten zijn opgeleid om te werken met het nieuwe lesmateriaal maar ook hoe de vorderingen van de kinderen te registreren en te volgen in een leerlingvolgsysteem. Ook moeders worden bij het lesprogramma betrokken dat hun kind volgt. Verder is er voor de kinderen een sociale vaardigheidstraining ontwikkeld (‘My Way to Work’).

Tijdens het werkbezoek in Bangladesh hebben Linda en Inge zo’n training meegemaakt. Tien jongens leerden door een rollenspel vaardigheden hoe om te gaan met boosheid of verdriet. Vervolgens gingen de jongeren met elkaar oefenen, bijvoorbeeld hoe een onbekende aan te spreken of hoe iets aan die ander te vragen. Allemaal belangrijke basisvaardigheden die het voor deze kinderen mogelijk maakt zich in de maatschappij staande te houden en ze weerbaarder te maken. Ook zijn er lesboeken voor jongeren ontwikkeld, bijvoorbeeld over hout bewerken, kippen, koeien en geiten verzorgen en rijst verbouwen.

In Bangladesh worden veel kinderen en jongeren met een beperking genegeerd, uitgestoten of opgesloten. Ze hebben bijna geen kansen. In de visie van The Thom Foundation heeft elk kind recht op een menswaardig bestaan. Zorg, educatie en training zijn daarbij onontbeerlijk. Zo worden kinderen zelfstandiger, hun gevoel van 'er te mogen zijn' wordt vergroot en ze kunnen een beroep leren waarmee ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het was geweldig te zien dat we met de Thom Ventoux 2014 het verschil hebben kunnen maken voor kinderen met een beperking in Bangladesh. Elk kind heeft recht op onderwijs!

Ook voor komend jaar heeft The Thom Foundation aan stichting Niketan steun toegezegd de onderwijskwaliteit te vergroten, het lesaanbod te verbreden en leerkrachten van lokale scholen te begeleiden en te trainen zodat kinderen met een beperking zo veel mogelijk door te laten stromen naar het reguliere onderwijs.

TTF archief

Rechterbeeld 15 Rechterbeeld 10 Rechterbeeld 11 Rechterbeeld 12 Rechterbeeld 1 Rechterbeeld 2 Rechterbeeld 3 Rechterbeeld 4 Rechterbeeld 5 Rechterbeeld 6 Rechterbeeld 7 Rechterbeeld 8 Rechterbeeld 9