Thom Beeld

Archief van The Thom Foundation

The Thom Ventoux: Nieuwsbrief no. 4

Januari 2016

Voor alle deelnemers aan ThomVentoux 2016 is er nu de vierde nieuwsbrief met relevante en interessante informatie over het hoogtepunt van 2016: de beklimming van de Mont Ventoux.

Nieuwsbrief no.4

The Thom Ventoux: Nieuwsbrief no. 2

Januari 2016

Voor alle deelnemers aan ThomVentoux 2016 is er nu de tweede nieuwsbrief met weer allerlei relevante en interessante informatie over het hoogtepunt van 2016: de beklimming van de Mont Ventoux.

Nieuwsbrief no.2

Nieuwsflits: Thom Ventoux 2016

Oktober 2015

In 2012 hebben wij in naam van Thom met familie en vrienden "De Kale Berg" getrotseerd. Dit mooie, succesvolle initiatief heeft er toe geleid dat we nu voor de derde keer de Thom Ventoux gaan organiseren met als doel de beklimming van de Mont Ventoux en steun aan een prachtig onderwijsproject van stichting Joni in Ethiopie.

De derde Thom Ventoux gaat plaatsvinden op 26 augustus 2016. Op die dag vieren we in het Zuid-Franse landschap het 10-jarig jubileum van The Thom Foundation! Iedereen op zoek naar een pittige uitdaging, een geweldige ervaring en The Thom Foundation een warm hart toedraagt is welkom.

Een unieke actie voor een uniek onderwijsproject in Ethiopië!

Op de Thom Ventoux website en de Facebook-pagina is uitgebreide informatie te vinden over de actie en het project. Nu alvast Nieuwsbrief no. 1 Thom Ventoux 2016.

En niet te vergeten, ook ons Twitter-account is (weer) live: @ThomVentoux.

The Thom Foundation: Nieuwsbrief no. 13

Januari 2015

Dit is de dertiende nieuwsbrief van The Thom Foundation. De nieuwsbrief informeert u over de voortgang van onze projecten en de nieuwe projecten die we gaan steunen. Ook kunt u in deze nieuwsbrief lezen over fiscale voordelen van uw donaties aan The Thom Foundation.

Nieuwsbrief no. 13

Nieuwsflits

Oktober 2014

Zoals eerder genoemd in een vorige nieuwsflits hebben 30 mei maar liefst 75 deelnemers van ThomVentoux 2014 de Mont Ventoux beklommen. Met deze geweldige actie is ruim 36.000 euro opgehaald.

De SKBNM (Stichting Kinderdagverblijven Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg) heeft in de maanden juni t/m september ook actie gevoerd t.b.v. de ThomVentoux-actie. De opbrengst van deze actie was 3.360 euro, door de stichting aangevuld tot een bedrag van 4.000 euro! Door deze geweldige actie van de SKBNM is het eindbedrag van ThomVentoux 2014 uitgekomen op 40.000 euro!

Dit is het bedrag dat stichting Niketan nodig heeft om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van lesmateriaal voor kinderen van 6-13 jaar met een beperking in Bangladesh. Antoinette Thermoshuizen, van Stichting Niketan, is de afgelopen weken in Bangladesh erg druk geweest met het voeren van gesprekken met het ministerie van onderwijs en met het treffen van voorbereidingen i.v.m. het project.

Met nieuwsbrieven houden we iedereen op de hoogte van de voortgang van het project. The Thom Foundation wil nogmaals alle deelnemers van ThomVentoux 2014, alle sponsoren en met name de SKBNM heel hartelijk bedanken voor hun steun.

Actie Thom Ventoux 2014: Een groot succes!

Juni 2014

Zaterdag 31 mei j.l. vond voor de tweede keer het Thom Ventoux evenement plaats. Wij zijn ongelooflijk trots op alle 75 deelnemers (fietsers, hardlopers, wandelaars en vrijwilligers) aan Thom Ventoux 2014! Door hen allen is Thom Ventoux 2014 een groot succes geworden. Alle fietsers, waaronder ook veel jongeren, hebben de beklimming van de berg der bergen - de Mont Ventoux - volbracht.

Bloed, zweet en tranen heeft het menigeen gekost om boven te komen, maar de sfeer en het grote saamhorigheidsgevoel gaf menigeen de energie en kracht die verschrikkelijke berg te trotseren. Onderweg werden we aangemoedigd door enthousiaste vrijwilligers die klaar stonden met water, muesli-repen en bananen. Ook de wandelaars, onder hen een aantal kinderen, hebben de top van de Mont Ventoux bereikt. De tocht was zwaar, steil en lang, maar alle wandelaars hebben de tocht volbracht, wat gezien de leeftijd van de kinderen echt supergoed is.

"We did it!"

Deelnemers Thom Ventoux 2014

Het doel van de Thom Ventoux-actie is bereikt. De deelnemers hebben met elkaar een geweldig bedrag van bijna 33.000 euro binnengehaald voor de kinderen in Bangladesh die onze steun verdienen. De sfeer was warm, het saamhorigheidsgevoel groot en er is veel gelachen. Er zijn nieuwe vriendschappen gesloten met als hoogtepunt de sportieve uitdaging: de beklimming van de Mont Ventoux.

We zullen iedereen regelmatig met onze nieuwsbrief op de hoogte houden over de voortgang van het mooie project van stichting Niketan: lesmateriaal ontwikkelen en speciaal onderwijs voor kinderen met een beperking opzetten in Bangladesh! Daarnaast zullen we iedereen medio september informeren over het definitieve eindbedrag.

De stichting kinderdagverblijven en naschoolse opvang van Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg (SKBNM) gaat de komende drie maanden nog actie voeren voor The Thom Foundation en de opbrengst daarvan komt geheel ten goede aan de kinderen in Bangladesh.

The Thom Foundation: Nieuwsbrief no. 12

November 2013

Dit is de twaalfde nieuwsbrief van The Thom Foundation. De nieuwsbrief informeert u over de voortgang van onze projecten en over nieuwe projecten die we gaan steunen. Ook kunt u in deze nieuwsbrief lezen over onze grote actie in 2014: Thom Ventoux 2014.

Nieuwsbrief no. 12

Actie Thom Ventoux 2014: 31 mei 2014

Oktober 2013

In 2012 hebben wij in naam van Thom met familie en vrienden "de kale berg" getrotseerd. Dit mooie, succesvolle initiatief heeft er toe geleid dat we wederom de Mont Ventoux gaan beklimmen op 31 mei 2014. Nu niet alleen met familie en vrienden maar met iedereen die The Thom Foundation een warm hart toedraagt. Wil je meer weten over Thom Ventoux 2014 dan vind je op onze site alle informatie. Een unieke actie voor een uniek project!

The Thom Foundation: Nieuwsbrief no. 11

December 2012

Dit is de elfde nieuwsbrief van The Thom Foundation. Onze nieuwsbrief informeert u over de voortgang van onze projecten en over nieuwe projecten die we gaan steunen. Ook kunt u in deze nieuwsbrief lezen hoeveel de ThomVentoux-actie uiteindelijk heeft opgebracht. Zo aan het eind van het jaar kijken we terug op een mooi The Thom Foundation jaar. We hebben weer mooie projecten kunnen steunen en willen u allen daarvoor hartelijk bedanken. Daarnaast zijn er vele acties gevoerd voor The Thom Foundation.

Nieuwsbrief no. 11

Nieuwsflits

Juni 2012

De afgelopen maanden zijn verschillende acties gehouden ter ondersteuning van The Thom Foundation.

De Kerk aan Zee en de Grote Kerk in Muiden hebben in de maanden januari, februari en maart 2012 actie gevoerd voor The Thom Foundation. Met deze actie hebben zij het geweldige bedrag van bijna 1.000 euro opgehaald. Zowel The Thom Foundation als ook de kinderen van het project Huancayo (Peru) willen de kerkgangers heel hartelijk bedanken voor al hun bijdragen.

De kinderen van de twee locaties van de Montessorischool in Ede hebben donderdag 19 april 2012 actie gevoerd voor The Thom Foundation. Ze hadden taarten en koekjes gebakken en armbandjes en schilderijtjes gemaakt. En al deze mooie zelfgemaakte dingen werden 19 april tijdens een gezellige markt op het schoolplein verkocht. De opbrengst van hun actie is ruim 1.200 euro. Met dit prachtige bedrag kan The Thom Foundation heel veel kinderen steunen. We willen alle kinderen en ouders van de Edese Montessorischool en de Montessorischool Veldhuizen heel erg hartelijk bedanken.

Actie Thom Ventoux 2012: Een groot succes

Mei 2012

Alle fietsers, lopers en wandelaars hebben de top gehaald! Het is nogal een veldslag geweest: regen, hagel, mist en kou hebben het ons niet makkelijk gemaakt. Maar voor het goede doel is iedereen tot het gaatje gegaan. Ook de wandelaars hebben de nodige stijgingspercentages moeten overbruggen. Ondanks alles is iedereen veilig en goed bovengekomen, ondermeer door de goede ondersteuning van de verzorgingsposten en de mobiele posten die iedereen juichend aanmoedigden.

Buiten deze sportieve uitputtingsslag is de week fantastisch verlopen. Persoonlijke warmte, gezelligheid, openheid, lachen maar ook de nodige emoties hebben wij met elkaar gedeeld. Wat een uitzonderlijke groep mensen die 2.500 km hebben afgelegd om daar te komen waar The Thom Foundation hen vroeg. Ondanks dat velen elkaar voor deze week nog nooit hadden gezien leek de groep al jaren met elkaar om te gaan. Samen werd het sleutelwoord van deze Thom Ventoux 2012. Ook op onderstaande foto, gemaakt door onze fotograaf Chantal, wordt dit zeker benadrukt.

Deelnemers Thom Ventoux 2012

De (voorlopige) opbrengst is met een symbolische cheque op de laatste avond overhandigd aan de heer A. Obdeijn, adviseur van The Thom Foundation. Wij hebben nooit durven dromen dat wij bijna 22.000 euro zouden ophalen. Het Malawi-project kan zich klaarmaken, want The Thom Foundation komt eraan!

Wij willen iedereen (deelnemers, verzorgers, sponsoren en organisatoren) bedanken voor het plezier, de saamhorigheid, de warmte, de inspanning, de gestorte bedragen, het lachen en de tranen. Bedankt allen!

Nieuwsflits

Februari 2012

The Thom Foundation gaat een Children's Rehabilitation Program in Malawi steunen. Het project waar we met z'n allen de Mont Ventoux voor gaan beklimmen is gelegen in Malawi, een van de armste landen van de wereld. De kindersterfte in dit land ligt hoog en de levensverwachting is 50 jaar. Maar liefst 20 procent van de kinderen haalt het vijfde levensjaar niet. Met onze steun kunnen wekelijks gemiddeld 250 kinderen met een handicap rekenen op professionele zorg van een therapeut. Daarnaast krijgen zij hulpmaterialen om hun dagelijkse leven dragelijker te maken. En met de voorlichting en training aan de ouders en de gemeenschap wordt er een belangrijke stimulans gegeven om de positie van de zeer kwetsbare kinderen met een handicap te verbeteren. Door de geweldige ThomVentoux-actie kan TTF dit mooie project ondersteunen.

Nieuwsflits

Januari 2012

In samenwerking met de Kerk aan Zee in Muiderberg en de Grote of Sint Nicolaaskerk in Muiden gaat The Thom Foundation een project ondersteunen in Peru (Zuid-Amerika) Het project genaamd "Warmisuncu" ("warm hart") richt zich op het uit het isolement halen van gehandicapte kinderen in en rondom de stad Huancayo, zo'n 7 uur rijden van de hoofdstad Lima. Door de kerk in Muiderberg en in Muiden wordt tijdens de kerkdiensten aandacht gevraagd voor dit mooie project in Peru.

The Thom Foundation: Nieuwsbrief no. 10

December 2011

De nieuwsbrief bericht over de voortgang van onze projecten, zoals de voorzetting van onze steun aan de stichting Niketan (dagcentrum voor peuters in het district Manikganj, Bangladesh) en de realisatie van de crèche voor weeskinderen in Zuid-Afrika. Daarnaast hebben we onze steun toegezegd aan twee nieuwe projecten in Nepal en Kenia.

ACTIE 18 mei 2012: Beklimming van de Mont Ventoux onder de titel ThomVentoux.

Nieuwsbrief no. 10

Nieuwsflits

Oktober 2011

De kinderen van de SKBNM ('Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiden Muiderberg') voeren actie voor een project van The Thom Foundation. Zij starten 10 oktober a.s. met verjaardagskaarten maken die zij aan hun (groot)ouders, familie, buren en vrienden gaan verkopen. Met de opbrengst van deze actie ondersteunt The Thom Foundation een project van de stichting Por todo el mundo in Caranavi (Bolivia). Het project behelst de bouw en inrichting van een school voor kinderen met een verstandelijke beperking.

The Thom Foundation: Nieuwsbrief no. 9

Mei 2011

De nieuwsbrief bericht over de voortgang van onze projecten, zoals de voorzetting van onze steun aan het dagcentrum in Ghior (Bangladesh) en de inrichting van de ziekenzaal bij het weeshuis in Mae-Tawo (Thailand). Daarnaast hebben we onze steun toegezegd aan vier nieuwe projecten in Wit-Rusland, Senegal, Zuid-Afrika en Argentinië.

Nieuwsbrief no. 9

The Thom Foundation: Nieuwsbrief no. 8

September 2010

De nieuwsbrief bericht over de voortgang van onze projecten, zoals de bouw van een ziekenzaal bij een weeshuis in Noord-Thailand en de ondersteuning van een sportproject voor gehandicapte kinderen in Zimbabwe. De nieuwsbrief informeert u ook over onze samenwerkingsovereenkomst met de Wilde Ganzen. En vanzelfsprekend over acties die er wederom zijn gevoerd voor The Thom Foundation.

Nieuwsbrief no. 8

Nieuwsflits

Augustus 2010

Sedert april van dit jaar ondersteunt The Thom Foundation een project in Thailand. Het betreft de bouw van een ziekenzaal voor Karen-kinderen. Inmiddels is de bouw van de ziekenzaal nagenoeg afgerond, maar er is nog geld nodig voor de inrichting. Gelukkig heeft de Heilig Hartkerk uit Hilversum toegezegd een bijdrage te leveren. Daarom houden zij in het weekend van 18 en 19 september 2010 een rommelmarkt o.a. ten behoeve van dit project.

Archief

Rechterbeeld 15 Rechterbeeld 10 Rechterbeeld 11 Rechterbeeld 12 Rechterbeeld 1 Rechterbeeld 2 Rechterbeeld 3 Rechterbeeld 4 Rechterbeeld 5 Rechterbeeld 6 Rechterbeeld 7 Rechterbeeld 8 Rechterbeeld 9