Thom Beeld

Donaties aan The Thom Foundation

Donaties zijn natuurlijk welkom op IBAN NL69 ABNA 0454 971 028 ten name van The Thom Foundation te Bussum. Via internetbankieren is uw gift zo overgemaakt.

Schenking met notariële akte

U kunt The Thom Foundation ook steunen door een schenking met een notariële akte. Het voordeel van zo'n schenking is dat u uw gift, onder bepaalde voorwaarden, kunt aftrekken van de belastingen. Eén van deze voorwaarden is dat u tenminste voor een periode van vijf jaar The Thom Foundation moet ondersteunen.

Aan een schenking met notariële akte zijn notariskosten verbonden. Bij een substantiële schenking is The Thom Foundation bereidt deze kosten op zich te nemen.

Voor meer informatie over schenkingen verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u verder persoonlijk kunnen informeren.

The Thom Foundation is een ANBI-erkende stichting

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI ('Algemeen Nut Beoogde Instelling')? Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt voor het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI dan kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed of een instelling? Dan doet u een gift. Er zijn twee soorten giften: gewone giften en periodieke giften. Als u een gift doet mag u die misschien aftrekken. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden.

Voor meer informatie over giften, zie de Belastingdienst.

Bij voorbaat willen wij u in ieder geval hartelijk danken voor uw donatie.